برق و انرژی

برق و انرژی


صنعت برق و انرژی جزء صنایع کلیدی در تمامی کشورهای مصرف‌کننده و یا تولیدکننده می‌باشد. رقابت شدید در بازار جهانی و فرصت‌ها، تهدیدها، ضعف‌ها و قوت‌های ناشی از آن، اهمیت مدیریت دانش و درس‌آموخته‌ها را در این صنعت بیش از پیش نمایان می‌کند. شرکت‌های بسیاری در کشور در حوزه برق، آب، آبفا، انرژی‌های نو و ... فعالیت داشته و این موضوع گستردگی فعالیت‌ها را در این عرصه نشان می‌دهد. 
از شرکت‌های فعال در صنعت برق می‌توان به شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع برق، نیروگاه‌های برق، شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران اشاره کرد. هر کدام از این شرکت‌ها، علاوه بر حوزه‌های دانشی متنوع، دارای گستردگی جغرافیایی نیز بوده و همین امر لزوم شناسایی خبرگان و دانش‌های موجود، اشتراک و استفاده مجدد از دانش‌های خلق‌شده در یک شرکت و انتشار آن بین سایر سازمان‌ها و موسسات را دوچندان می‌کند. 

مزایای مدیریت دانش در صنعت برق و انرژی

با توجه به مباحث مطرح‌شده در خصوص لزوم بکارگیری مدیریت دانش در این صنعت، در این بخش به مزایای پیاده‌سازی مدیریت دانش در صنعت برق و انرژی می‌پردازیم:
•  هم‌افزایی دانشی بین شرکت‌ها؛
•  شناسایی خلاء‌های دانشی در هر شرکت و بهبود دانش‌های فنی و مدیریتی شرکت‌ها؛
•  بهبود تعاملات افراد از طریق ایجاد فضاهای تعاملی دانشی در سطح شرکت و بین شرکت‌ها؛
•  هدفمند کردن آموزش و توسعه نیروی انسانی؛
•  شناسایی، اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری بهترین تجارب در هر حوزه دانشی؛
•  بهبود دسترسی به دانش و مستندات؛
•  استفاده از سیستم‌ها و نرم‌افزار مدیریت دانش برای تسهیل ارتباط میان دانشکاران؛
•  بهبود تصمیم‌گیری‌ها در حوزه دانش‌های مدیریتی و فنی؛
•  ایجاد سازمان‌های یادگیرنده.
 

 

پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت جنرال الکتریک

شرکت جنرال الکتریک در سال ۱۸۷۸ میلادی با هدف تولید تجاری لامپ الکتریکی توسط ادیسون پایه‌گذاری شد. این شرکت از سال ۱۸۹۲ با نام جنرال الکتریک کار خود را تداوم بخشیده و اوج شکوفایی آن در دهه 80 و 90 میلادی با حضور جک ولش رقم خورد. سیستم مدیریت دانش جنرال الکتریک در راستای تحقق چشم‌انداز جک ولش و تبدیل شرکت به یک شبکه دانشی موثر آغاز شد. در جنرال الکتریک برای تسهیل ارتباطات بین دانشکاران، نرم‌افزاری با عنوان Support Central پیاده‌سازی شد. در سیستم مدیریت دانش جنرال الکتریک ۱۶۵۰۰۰ نفر کاربر و حدود ۱۳۰۰ انجمن خبرگی فعال دارد. طبق محاسبات انجام‌شده، جنرال الکتریک با صرف هزینه ۸ میلیون دلار طی دو سال توانست بالغ بر ۶۰ میلیون دلار بازگشت سرمایه ناشی از مدیریت دانش داشته باشد. 

فعالیت‌های مدیریت دانش در جنرال الکتریک

•  شناسایی دانش‌های مورد نیاز برای پشتیبانی از استراتژی‌های سازمان؛
•  شناسایی مهارت و خبرگی‌ هر کدام از دانشکاران شرکت؛
•  جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، دسته‌بندی و نگهداری دانش موجود در پایگاه دانشی ؛
•  پیاده‌سازی شبکه اشتراک دانش؛
•  یکپارچه‎‌سازی شبکه دانشی با فرآیندهای تصمیم‌گیری در شرکت؛
•  خلق دانش جدید و توجه به فرآیندهای تحقیق و توسعه در سطح شرکت؛
•  پیاده‌سازی سیستم Support Central؛
•  راه‌اندازی انجمن‌های خبرگی در سطح شرکت.

 

شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
دکتر لطیفی- شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
به دنبال گسترش فعالیت‌های شرکت ساتکاب، ایجاد بانک دانشی و آشنایی افراد با تکنیک‌های مدیریت دانش امری الزامی محسوب می‌شد که شرکت مشاوران توسعه آینده با ارائه خدمات تخصصی در این حوزه توانست ما را در این امر یاری کند.

شرکت آب تهران در سال ۱۳۳۴ پس از ۹ سال مطالعه و اقدامات مختلف جهت تامین آب وتصفیه و توزیع آن رسما“ تاسیس و شروع به کار نمود، سپس  درســال ۱۳۴۳ قانون تاسیس وزارت آب وبرق به تصویب مجلس رسید و ...