نهادینه‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها یک تغییر رویکرد بزرگ به سازمان و منابع آن محسوب می‌شود. توسعه مدیریت دانش در سازمان‌ها جز با اجرای مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها در حوزه‌های چهارگانه کارکنان (People)، فرآیند (Process)، رهبری (Leadership) و فناوری (Technology) ممکن نیست. مشاوران توسعه آینده افتخار دارد با بهره‌گیری از فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود، بسیاری از راه‌حل‌های مدیریت دانش را برای اولین بار در سازمان‌های ایرانی اجرایی کرده و نتایج ارزشمندی به همراه مشتریان دانش‌مدار خود به دست آورده است.

مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش

خبرنامه مشاوران مدیریت دانش ایران(دانا)

شناخت سازمانی و استخراج درخت‌واره سازمان حفاظت محیط زیست
شناخت سازمانی و استخراج درخت‌واره سازمان ...
مدیریت دانش در پروژه‌های شرکت پلیمر آریاساسول
مدیریت دانش در پروژه‌های شرکت پلیمر آریا ...
مدیریت دانش و صنعت 4.0 پارادایم های جدید برای خلق ارزش
مدیریت دانش و صنعت 4.0 پارادایم های جدید ...
استقرار نظام جامع مدیریت دانش در سازمان حفاظت محیط زیست
استقرار نظام جامع مدیریت دانش در سازمان ...