به روز باشیدشرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در راستای تعهد خود به نوآوری و بهره‌وری، اقدام به توسعه طرح

بازبینی پروژه خط انتقال آب به دشت فیروزآباد
بازبینی پروژه خط انتقال آب به دشت فیروزآباد

Peter Drucker
Peter Drucker

طرح توسعه مدیریت دانش در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
طرح توسعه مدیریت دانش در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

استقرار نظام جامع مدیریت دانش در کمیته امداد امام خمینی (ره)
استقرار نظام جامع مدیریت دانش در کمیته امداد امام خمینی (ره)

آشنایی با خدمات کسب و کار مبتنی بر دانش
آشنایی با خدمات کسب و کار مبتنی بر دانش

برگزاری جلسات دانش نویسی و آموزش نرم‌افزار مدیریت دانش در پایانه‌های نفتی شمال
برگزاری جلسات دانش نویسی و آموزش نرم‌افزار مدیریت دانش در پایانه‌های نفتی شمال

شناخت سازمانی و استخراج درخت‌واره سازمان حفاظت محیط زیست
شناخت سازمانی و استخراج درخت‌واره سازمان حفاظت محیط زیست

مدیریت دانش در پروژه‌های شرکت پلیمر آریاساسول
مدیریت دانش در پروژه‌های شرکت پلیمر آریاساسول

Nancy Dixon
Nancy Dixon

مدیریت دانش و صنعت 4.0 پارادایم های جدید برای خلق ارزش
مدیریت دانش و صنعت 4.0 پارادایم های جدید برای خلق ارزش

David Gurteen
David Gurteen

قابل کلیک کردن مدیریت دانش: استراتژی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش
قابل کلیک کردن مدیریت دانش: استراتژی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش

George Elton Mayo
George Elton Mayo

مدیریت دانش و تمرین داستان‌سرایی
مدیریت دانش و تمرین داستان‌سرایی

کارگاه دانش‌نویسی در سامانه مدیریت دانش (MTAShare)مجتمع پتروشیمی لردگان
کارگاه دانش‌نویسی در سامانه مدیریت دانش (MTAShare)مجتمع پتروشیمی لردگان

کارل-اِریک سوییبی
کارل-اِریک سوییبی

شناسایی، اولویت‌بندی و تعریف راهکار برای دانش‌های کلیدی در شرکت پتروپالایش کنگان
شناسایی، اولویت‌بندی و تعریف راهکار برای دانش‌های کلیدی در شرکت پتروپالایش کنگان

رسانه‌های اجتماعی در مقابل مدیریت دانش
رسانه‌های اجتماعی ابزاری هستند که جوامع را در دستیابی به اهداف و مشارکت هرچه بیش‌تر یاری می‌رسانند.

طرح اول توسعه مدیریت دانش در شرکت پایانه‌های نفتی ایران
پایانه‌های نفتی ایران، پیشرو در بهبود و توسعه مدیریت دانش

مدیریت تغییر موثر چیست؟
تحلیل شکاف مدیریت تغییر یعنی ارزیابی وضعیت فعلی و تطبیق آن با وضعیت مطلوب در آینده

ساختارمند؛ مثل فرآیند انتقال دانش
شناسایی، جذب و انتقال؛ گام‌هایی برای استقرار مفهوم مدیریت دانش

مدیریت دانش عامل افزایش بهره‌وری و کاهش استرس دانشکاران
مزیت افزایش بهره‌وری از طریق ساده‌سازی جریان دانش، کمک به روحیه کارکنان است.

بیشتر