همکاری با ذی‌‌نفعان داخلی در پیشبرد استقرار مدیریت دانش

سحر یاقوتی کارشناس ارشد مدیریت دانش در شرکت مشاوران توسعه آینده    سحر یاقوتی
   کارشناس ارشد مدیریت دانش
  

تاریخ انتشار:
1401/7/18
به طور کلی همکاری اقدامی عمدتا انسان دوستانه میان دو یا چند نفر می‌‌باشد که اجرای کارها را تسهیل می‌‌کند. همکاری در اغلب موارد دوستانه و در راستای تحقق اهداف طرفین همکاری می‌‌باشد. مشارکت و همکاری بیانگر یک ائتلاف داوطلبانه بوده که به عنوان مجموعه‌‌ای از برابری‌‌ها ساخته شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است. در ابتدای همکاری، هریک از طرفین مشارکت‌‌کننده، اولویت‌‌ها و برنامه‌‌های مختلفی داشته و باید از ابتدا درباره مزایای این همکاری و انتظارات طرفین از یکدیگر مذاکره کنند. 

همکاری در مدیریت دانش نیز لازم و ضروری است؛ زیرا اقدامات مدیریت دانش به صورت فردی نبوده و برای پیشبرد اهداف آن نیازمند همکاری با سایرین است. همانند هر همکاری دیگری، طرفین مشارکت‌‌کننده به دنبال سود و زیان می‌‌باشند. سود و زیان صرفا مالی نبوده و در برخی موارد برای بهبود عملکرد، افزایش کیفیت کاری و تحقق بهینه اهداف سازمانی است.
بنابراین اقدامات مدیریت دانش صرفا توسط تیم مدیریت دانش سازمان انجام نمی‌‌گیرد، بلکه بایستی فناوری‌‌های لازم، نقش‌‌ها و عناصر حاکمیتی، پیاده‌‌سازی مدیریت دانش را تسهیل کنند. توانمندسازهای مدیریت دانش (فرآیند، فناوری، افراد و رهبری)، در واحدهای مختلفی مستقر بوده و به همراهی و مشورت آنان نیاز است. همکاری با واحدهای فناوری برای دریافت زیرساخت نرم‌‌افزاری، اقدامات مربوط به پیاده‌‌سازی و نصب سامانه مدیریت دانش و پشتیبانی از آن، منابع انسانی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با کارکنان و برخی از افراد کلیدی و تاثیرگذار سازمان، واحدهای فرآیندی به دلیل نفوذ در فرآیندهای سازمانی و واحدهای نظارتی مانند مدیران و معاونین برای تاثیرگذاریشان بر روی افراد و به عنوان قطب محرک مدیریت دانش در سازمان ضروری است. 

انواع مشارکت‌‌کنندگان در مدیریت دانش

به طور کلی در هر سازمان و گروهی، انواع مشارکت و همکاری و روابط وجود دارد. اولین نوع این روابط، روابط بین افراد با مشارکت‌کنندگان درون سازمانی آشکار است. گروه‌‌های داخلی که در پیاده‌‌سازی و ارائه خدمات مدیریت دانش در راستای بهبود فعالیت‌ها همراهی می‌‌کنند. همانند واحدهای منابع انسانی، فناوری اطلاعات، فرآیند و امثال آن.
گروه دوم مشارکت‌‌کنندگان درون سازمانی غیر آشکار می‌‌باشند. این نفرات همانند گروه اول به‌‌طور مستقیم در ارتباط نبوده؛ اما غفلت از آن‌‌ها مدیریت دانش را با شکست مواجه خواهد کرد. همانند سیاست‌‌گذاران سازمان، مراکز داده محور و بخش‌‌هایی از سازمان که دارای عملکردهایی براساس یادگیری هستند. 
گروه سوم مشارکت‌‌کنندگان برون سازمانی می‌‌باشند که ممکن است براساس تجربه بیشتر در پیاده‌‌سازی مدیریت دانش، به بهبود عملکرد کمک شایانی کنند.

افزایش مشارکت در مدیریت دانش

مشارکت‌کنندگان درون سازمانی آشکار

مشارکت‌کنندگان درون سازمانی آشکار چه کسانی بوده و رایج‌‌ترین فرصت‌‌ها جهت همکاری با آنان چیست؟  
  • واحد منابع انسانی
این واحد به دلیل ارتباط تنگاتنگ با افراد، از فضای رفتاری و نوع برخورد آنان آشنا بوده و با توجه به اینکه مدیریت دانش نیز فرآیندی انسان‌‌محور می‌‌باشد، نیازمند همکاری با واحد منابع انسانی خواهد بود. 
  • واحد آموزش
مهمترین هدف مدیریت دانش برطرف نمودن نیازهای دانشی سازمان و قرار دادن دانش در زمان مناسب در اختیار افراد است که این اهداف با وظایف واحدهایی همچون آموزش همپوشانی بسیاری دارد. هدف مدیریت دانش و آموزش آماده‌سازی افراد برای کار بهتر، هوشمندانه‌‌تر و سریع‌‌تر می‌‌باشد که هر یک با روش‌‌های مختلفی سعی در تحقق این هدف دارند. بنابراین استفاده از ابزارها و استراتژی‌‌های واحد آموزش کمک بسزایی در تحقق اهداف مدیریت دانش دارد. 
  • واحد فناوری اطلاعات
واحد فناوری اطلاعات در هر سازمان متولی نرم‌‌افزارها و بسترهای فناورانه می‌‌باشد. مدیریت دانش نیز برای به اشتراک گذاری دانش نیازمند بستر نرم‌‌افزای است که از همین منظر این دو بخش ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر خواهند داشت. بنابراین برقراری ارتباط مناسب با این واحد لازمه موفقیت مدیریت دانش می‌‌باشد. چرا که عموما بسترهای فناورانه ضعیف و ناکارآمد به میزان زیادی پیاده‌‌سازی مدیریت دانش را با چالش مواجه می‌‌کند.
واحد فناوری اطلاعات به دلیل شناخت بیشتر نسبت به نیازها و انتظارات کارکنان در حوزه فناوری، به مدیریت دانش در بهره‌‌گیری از ابزارها و امکانات محبوب افراد کمک می‌‌کند. علاوه بر این در رفع چالش‌‌های فنی استقرار سامانه‌‌های مدیریت دانش نقش بزرگی ایفا می‌‌کند. 

مشارکت کنندگان درون سازمانی غیر آشکار

 از آنجا که یکی از تسهیلگران پروژه مدیریت دانش حاکمیت و رهبری می‌‌یاشد، هم‌‌راستا کردن آنان با اقدامات مدیریت دانش نقش مهمی در پیشبرد بهینه پروژه دارد. منابع اطلاعاتی موجود در مراکز داده محور مانند کتابخانه‌‌ها به عنوان منابع دانشی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. 

مشارکت‌کنندگان برون سازمانی

گروه آخر مشارکت‌‌کننده‌‌های برون‌‌سازمانی هستند. این گروه‌‌ها به دلیل تجربه بالا در پیاده‌‌سازی مدیریت دانش تجارب بسیاری را داشته و همکار مناسبی محسوب می‌‌شوند. این گروه‌‌ها قادر هستند ریسک‌‌های پروژه را به حداقل رسانده و خطرات و چالش‌‌های احتمالی را پیش‌‌بینی و مرتفع سازند. علاوه بر مشاورانی که در این حوزه فعالیت می‌‌کنند، متخصصان و اساتید این حوزه در مباحث نظری بسیار تسلط داشته و قادر به کمک می‌‌باشند.  

برای جلب همکاری آماده شوید...

پس از شناخت انواع مشارکت‌‌کنندگان درون و برون سازمانی، بایستی اقدامات لازم جهت جلب همکاری و شروع مشارکت با آنان برنامه‌‌ریزی کرد. بدین منظور بایستی گام‌‌های زیر اجرایی شود.
  • کسب آگاهی درباره مشارکت‌کنندگان
پیش نیاز برقراری ارتباط و مشارکت، کسب اطلاعات لازم درباره شریک می‌‌باشد. کسب اطلاعاتی همچون اهداف، ماموریت‌ها، موفقیت‌‌ها، وسعت سازمان، تعداد نیروی انسانی، ساختار سازمانی و نیازها بسیار اهمیت دارد. 
  • شناسایی نقاط همکاری
پس از شناخت، شناسایی نقاط مشترک برای شروع همکاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
  • ارائه راهکار و پیشنهاد برای شروع همکاری
برای شروع همکاری پس از شناسایی مشکلات و چالش‌‌های شریک خود، می‌‌توانید با ارائه راهکار و یا کمک به رفع چالش، اعتماد وی را جلب کنید. 
  • همکاری‌ها را توسعه دهید

گام‌هایی برای همکاری بیشتر

پس از جلب اعتماد شریک خود، به‌‌دنبال راهکارهایی برای همکاری‌‌های بیشتر باشید. بدین منظور گام‌‌های زیر را اجرایی کنید.

گام اول: ایجاد شبکه ارتباطی

پیش از وقوع هر گونه چالش و مشکلی، شبکه‌‌ای از روابط را با نفرات مختلف تشکیل دهید تا در زمان بروز چالش‌‌های احتمالی قادر به استفاده از آن باشید. بنابراین پیش از هرگونه چالشی گروه‌‌ها و شبکه ارتباطی را شکل داده و با نحوه رفتار، علایق و قابلیت‌‌هایشان آشنا شوید.  

گام دوم: تعمیق روابط

در این گام، رابطه‌‌هایی که به هر روشی شکل گرفته‌‌اند را عمیق‌‌تر و تنگاتنگ‌‌تر کنید. جلسات ارائه گزارش، دعوت به ناهار دوستانه، برگزاری دوره‌‌های آموزشی مشترک و غیره از جمله راهکارهایی جهت تعمیق روابط می‌‌باشد.  

گام سوم: تعریف پروژه‌های جدید

پس از ایجاد شبکه همکاری و تعمیق روابط، بایستی با در نظر گرفتن نیاز طرفین، همکاری‌‌های مشترک بیشتری را ترتیب دهید. لازم است در اقدامات اولیه،  پروژه‌‌هایی با احتمال موفقیت بالا را در نظر بگیرید.  

گام چهارم: بکارگیری دروس آموخته

در نهایت از درس‌‌آموخته‌‌های موجود استفاده کنید و دانش‌‌های جدیدی را شکل داده و در اختیار سایرین قرار دهید. 

منبع: https://www.apqc.org/resource-library/resource-listing/power-partnership-how-km-and-process-can-work-not-against-0


موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش و راه‌کارهای پیشنهادی
موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش و راهکارهای ...
استقرار نظام جامع مدیریت دانش در شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
استقرار نظام جامع مدیریت دانش در شرکت کو ...
طوفان فکری: تعریف، قوانین اساسی و تکنیک‌ها
طوفان فکری: تعریف، قوانین اساسی و تکنیک‌ ...
ارزیابی بلوغ و تدوین مسیر توسعه مدیریت دانش در شرکت فراطرح فولاد
ارزیابی بلوغ و تدوین مسیر توسعه مدیریت د ...
چالش‌ها، ریسک‌ها و مزایا اجرای استاندارد ISO 30401
بررسی چالش‌ها، ریسک‌ها و مزایای اجرای اس ...
 طرح توسعه مدیریت دانش در شرکت ایده‌پردازان صنعت فولاد
طرح توسعه مدیریت دانش در شرکت ایده‌پردا ...
استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت آب منطقه‌ای تهران
استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت آب منطق ...
نقش شبکه‌های اجتماعی سازمانی (ESN) در پیشبرد اهداف
نقش شبکه‌های اجتماعی سازمانی (ESN) در پی ...
صنایع یاس ارغوانی
مهندس طاهری- صنایع یاس ارغوانی
نظام جامع مدیریت دانش با همکاری سازنده و تعهد کاری مجموعه مشاوران توسعه آینده توسط شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی در مدیریت امور فناوری اطلاعات بانک ملت، با موفقیت پیاده‌سازی شد.
با عنایت به این موضوع که استفاده افراد از فرآیندها و ابزارهای مدیریت دانش و مشارکت در این مهم کاملاً امری فرهنگی است؛ کماکان جهت مشارکت حداکثری همکاران و اثربخش‌سازی دانش‌ها و تجارب اشتراک‌گذاری‌شده در ابتدای مسیر هستیم. همچنین امیدواریم با همکاری و رهنمودهای ارزنده تیم مشاوران توسعه آینده به موفقیت کامل در این مسیر نائل آییم

 
شرکت پتروشيمی رازی
مهندس اقتداریان- شرکت پتروشيمی رازی
مشاوران توسعه آینده به‌عنوان اولین شرکت ایرانی که از سال ۱۳۸3 در حوزه مدیریت دانش فعالیت داشته، توانسته است با بکارگیری روش‌های نوین و به‌روزآوری شیوه‌های کاری در صنایع بزرگ کشور ایفای نقش نماید. این نقش آفرینی با کشف، استخراج و غنی‌سازی دانش سازمانی و بهبود روش‌های انجام کار، به شکل چشم‌گیری در طیف وسیعی از مشتریان منجر به کاهش دوباره‌کاری‌ها، افزایش مزیت رقابتی و تاب‌آوری آن‌ها در فضای کسب‌و‌کار شده است.
شرکت ملی گاز ایران
مهندس صدری- شرکت ملی گاز ایران
جمع‌آوری قریب به 1500 بسته دانشی ارزشمند از 50 مدیر ارشد و خبره شرکت ملی گاز ایران ،کاری دشوار اما کم نظیر بود که تیم اجرایی و کارشناسان به خوبی از عهده آن بر آمدند.
شهرداری منطقه 10
مهندس شریف زاده- شهرداری منطقه 10
در سال ۱۳۹۱ به همت اداره آموزش شهرداری منطقه ۱۰ تهران، سیستم مدیریت دانش شهرداری منظقه ۱۰ راه‌اندازی شد. با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده مراحل شناخت، SWOT، شناسایی فیلدهای دانشی شهرداری، مصاحبه با خبرگان و... انجام پذیرفت و در نهایت با نصب نرم‌افزار مدیریت دانش، سامانه شهرداری منطقه ۱۰ راه‌اندازی شد. شهرداری منطقه ۱۰ تهران اولین شهرداری در سراسر کشور است که دارای این سامانه بوده و به‌طور فعالانه نسبت به استخراج و اشتراک دانش کارکنانش اقدام می‌نماید.  توسعه مشارکت عمومی کارکنان در فرآیندهای سازمانی، توسعه یادگیری در سطح کارکنان، پرهیز از دوباره‌کاری، کاهش هزینه‌ها و... بخشی از ثمرات راه‌اندازی این سیستم می‌باشد.
وزارت راه و ترابری
دکتر جعفرپور- مدیر دانش اسبق وزارت راه و ترابری
آینده شرکت مشاوران توسعه آینده در حوزه مدیریت دانش بسیار درخشان است. این شرکت آغازگر خوبی برای مدیریت دانش در ایران بوده است.
راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
دکتر فلاح کهن- مسئول مدیریت دانش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

کادر مجرب و دانش آموخته شرکت مشاوران توسعه آینده با پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش و استقرار نرم‌افزار مرتبط به همراه ارائه بیش از ۱۶۰۰ نفر ساعت آموزش و ثبت ۱۸۰ بسته دانشی گامی بلند در جهت دستیابی به اهداف دانشی و ارتقاء بینش کارکنان سازمان برداشته است.
 
هلدینگ کشاورزی پارس
مهندس تهرانخواه- هلدینگ کشاورزی پارس
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده، توانست ضمن جمع‌آوری تجربیات مربوط به "طراحی و ساخت گلخانه‌ها" بستر نرم‌افزاری مناسبی را برای درج تجربیات جدید طراحی گلخانه‌ها ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار دهد.
شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
دکتر لطیفی- شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
به دنبال گسترش فعالیت‌های شرکت ساتکاب، ایجاد بانک دانشی و آشنایی افراد با تکنیک‌های مدیریت دانش امری الزامی محسوب می‌شد که شرکت مشاوران توسعه آینده با ارائه خدمات تخصصی در این حوزه توانست ما را در این امر یاری کند.
هلدينگ میدکو

هلدینگ میدکو از اوایل دهه نود توسعه مدیریت دانش را با همکاری مشاوران توسعه آینده آغاز نمود. اجرای مدیریت دانش در میدکو با یک پروژه پایلوت در سطح ستاد آغاز شد و به سرعت در شرکت های زیرمجموعه توسعه پیدا...

شهرداری منطقه 10

امروزه گسترش فعالیت‌ها، تنوع و تعدد نیازهای زندگی شهری، فرصت اشتباه و اختراع دوباره چرخ را از سازمان‌های خدماتی گرفته است. هزینه تولید دوباره دانش و ریسک از دست دادن آن افزایش یافته و مدیریت...

پالایش نفت تهران

شرکت پالایش نفت تهران به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های کشور از سال ۱۳۸۷ سفر مدیریت دانشی خود را با مشاوران توسعه آینده آغاز نمود. در آن سال‌ها بسیاری در مورد کارایی ا...

صنایع مس شهید باهنر

عدم مشارکت نیروی انسانی در فعالیت‌های مدیریت دانش به عنوان یکی از چالش‌های سازمانی شناخته شده است. لذا بسیاری از سازمان‌های کشور به هنگام پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان خود با ای...