مستندسازی دانش تصویری

مستندسازی دانش تصویری

Visual documentation of knowledge

مستندسازی تصویری دانش به معنای ثبت درس‌آموخته‌هایی است که جز با تصویر قابل مستندسازی نیستند. در محل‌های صنعتی برخی از اقدامات دارای انبوهی از ریزه‌کاری‌ها بوده و باتوجه به اینکه نوشتار توانایی انتقال تمامی آن ابعاد را ندارد، این فرآیندها می‌توانند از طریق ویدیو به خوبی منتقل شوند. 
در حقیقت در مستندسازی دانش تصویری، امکان انتقال دانش و تجربه از حالت  خطی به غیر خطی و چندوجهی فراهم می‌‌شود. در بسیاری از فرآیندهای فنی با پیچیدگی بالا، مستندسازی به روش مکتوب به تنهایی امکان انتقال حداکثری دانش را فراهم نمی‌‌کند. به عنوان مثال، تصویربرداری دقیق همراه با سناریو از پیش طراحی شده برای فرآیندهای تعمیراتی در اورهال و یا راه‌‌اندازی یک تجهیز با پیچیدگی بالا، موجب ثبت و انتقال حداکثری تجارب خواهد شد. در مدت زمان اجرای پروژه، چالش‌‌ها، مشکلات فنی، رویدادها، وقایع، ابتکارات، خلاقیت‌‌ها، تغییرات مختلفی با هزینه‌‌های مالی اتفاق می‌‌افتد. چنانچه این موارد مستند شوند، کمک موثری به پرهیز از دوباره‌کاری در اجرای طرح‌‌ها و پروژه‌های موجود و آتی می‌شود. همچنین مستندسازی تجارب پروژه به روش بصری کمک به سزایی در ثبت همه فرآیندهای اجرایی پروژه با جزئیات کامل می‌کند.
 

متدولوژی ما

مشاوران توسعه آینده اولین تجربه مستندسازی دانش تصویری کشور را در فرآیند اورهال شرکت ملی مس منطقه کرمان اجرایی کرد. مستند ویدئویی تجارب راه‌اندازی مشعل‌‌های کوره در کارخانه نورد شرکت مس شهید باهنر و مستند تعمیرات در شرکت بارز از دیگر فعالیت‌‌های مشاوران توسعه آینده در این حوزه می‌باشند. بعدها این راه‌حل در بسیاری از شرکت‌های صنعتی کشور به خصوص زمان‌ انجام اقدامات ویژه مانند تعمیرات، حوادث، اقدامات اصلاحی و امثال آن اجرایی شده است. قابل توجه آنکه بازیابی این دانش تصویری در عملیات مشابه در همان شرکت‌ها باعث کاهش هزینه، جلوگیری از دوباره‌کاری و انتقال بهینه تجارب شده است. 

مستندسازی دانش تصویری

گام‌های اجرایی مستندسازی دانش تصویری

•  مصاحبه با کارشناسان مرتبط با موضوع مستندسازی 
•  شناسایی حوزه‌های کلیدی دانشی 
•  تهیه سناریوی مستند و طراحی میزانسن متناسب با هر حوزه 
•  تصویربرداری به همراه روایت‌گری در بازه‌های زمانی محدود 
•  تدوین و نهایی‌سازی مستند تصویری به همراه ارائه زیرنویس و نکات مهم 
•  انتشار مستند در رسانه‌ها و بانک‌های دانش سازمانی

 

مستندسازی دانش تصویری

به روز باشید