فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات


صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته به حجم وسیعی از منابع بوده و به‌صورت حداکثری از دانش ضمنی بهره ‌می‌برد. بنابراین اطمینان از کسب، حفاظت و استفاده از دانش انبوه و منابع گسترده در این صنعت بسیار مهم است. مدیریت دانش (KM) به اشتراک‌گذاری و ‌استفاده مؤثر از دانش انباشته موجود و توسعه و انتقال آن در سطح سازمان کمک می‌کند. تاکنون شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت دانش را به عنوان یک بازار می‌پنداشتند اما اخیراً شرکت‌های بزرگ این حوزه شروع به استفاده از ابتکارات و اقدامات KM در سازمان خود کرده و بیش از پیاده‌سازی فناوری مدیریت دانش بر جنبه‌های سازمانی و فرهنگی آن تاکید می‌کنند.

مدیریت دانش در صنعت IT

در شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت دانش یک روش بسیار مؤثر برای جذب دانش در حوزه‌های مختلف تخصصی می‌باشد و  کسب و اشتراک دانش سبب بهبود اجرا و هماهنگی، افزایش سرعت تحویل و دقت در اجرای نرم‌افزار می‌شود. مدیریت دانش می‌تواند منجر به بهبود تصمیم‌گیری، حفظ حافظه شرکت‌ها و افزایش نوآوری شود.
در راستای افزایش اثربخشی و کارآمدی و  همچنین کسب نتایج مطلوب مدیریت دانش در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، توجه به موارد ذیل ضروری است:
•  دانش نباید محدود به اطلاعات و داده باشد. 
•  دانش باید در زمان مناسب در دسترس افراد قرار گیرد.
•  دانش باید به‌طور مداوم بروزرسانی شود.
•  دانش باید در جهت پشتیبانی از سازمان یادگیرنده باشد.

Intel Legal Knowledge Management

شرکت Intel Corporation در سال ۱۹۶۹ توسط رابرت نویس و گوردون مور تأسیس شد. تمرکز اصلی شرکت تولید مادربردهای رایانه‌ای، پردازنده‌های رایانه‌ای و محصولات شبکه و ارتباطات است.
برای توصیف پیشرفت استراتژی‌های مدیریت دانش در سازمان، مدل‌های مختلف بلوغ مدیریت دانش (KMMM)  پیشنهاد شده ‌است که مدل CMM به عنوان یکی از پرکاربردترین آن‌ها، بر استانداردسازی فرآیند تولید نرم‌افزار  و ارزیابی بلوغ سازمان‌های نرم‌افزاری م‌پردازد و شرکت‌های بسیاری از جمله زیمنس، اینفوسیس و اینتل در صنعت فناوری اطلاعات از این مدل بهره‌می‌گیرند.
KMMM Intel، مبتنی بر مدل CMM و براساس دو نوع ارزیابی ادراکی و زیرساختی بلوغ مدیریت دانش را برمبنای سطوح زیربررسی می‌کند:
•  نبود مدیریت دانش در سازمان (Lack of knowledge management)
•  امکان‌‎پذیری (Possible)
•  تشویق شده (Encouraged)
•  فعال و اجراشده در سازمان (Enabled / Practiced)
•  مدیریت شده (Managed)
•  بهبود مداوم (Continuously Improved)

KMMM Intel

برای دستیابی به ارزیابی پیشرفت مدیریت دانش، KMMM باید از دیدگاه‌های مختلفی از جمله فرآیند، افراد/نقش‌ها و فناوری ارزیابی شود. طبقه‌بندی حوزه‌های دانشی برمبنای ترکیبی از دانش ضمنی و صریح، روش‌های انتقال دانش وچرخه عمر دانش می‌باشند. KMMM Intel دارایی‌های دانشی را به ۴حوزه طبقه‌بندی می‌کند:
•  درس آموخته‌ها (Lessons Learned)؛
•  دانش تخصصی (Expertise)؛
•  داده‌ها (Data) ؛
•  دانش ساختارمند(Structured Knowledge).
 

چالش‌های شرکت Intel

از چالش‌های شرکت اینتل در پیاده‌سازی مدیریت دانش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
•  کمبود سیستم‌های مدرن برای کمک به مدیریت بهتر دانش؛
•  عدم وجود راه‌ مناسب برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح؛ 
•  عدم حمایت مدیران ارشد از پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش کارآمد؛
•  عدم ایجاد انگیزه برای کارکنان برای مشارکت در شیوه های مدیریت دانش.

متدولوژی ما

استفاده حداکثری از تجارب و دانش بدست آمده طی سالیان اخیر در شرکت ارتباطات زیرساخت، سبب ایجاد و راهبری فرآیندهای مدون مدیریت دانش شده ‌است. بر این اساس و وقوف کامل مدیران، متخصصان و دانشکاران شرکت ارتباطات زیرساخت،  طرح جامع مدیریت دانش در قالب طرحی ۸ ماهه از ابتدای مردادماه ۱۳۹۴ آغاز شد. کارایی و اثربخشی پروژه مدیریت دانش در این شرکت سبب شد تا تداوم اقدامات مدیریت دانش در دستور کار این شرکت  قرار گیرد.
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران نیز به منظور استقرار نظام جامع مدیریت دانش در سازمان خود از آذرماه سال ۱۳۹۸ شرکت مشاوران توسعه آینده را به عنوان مجری این امر برگزید.