فناوری اطلاعات و ارتباطات


صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته به حجم وسیعی از منابع بوده و به‌صورت حداکثری از دانش ضمنی بهره‌می‌برد. بنابراین اطمینان از کسب، حفاظت و استفاده از دانش انبوه و منابع گسترده در این صنعت بسیار مهم است. مدیریت دانش (KM) تضمین می‌کند که به اشتراک‌گذاری و ‌استفاده مؤثر از دانش انباشته وجود داشته و این دانش در سراسر شرکت جریان یابد. تاکنون شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت دانش را به عنوان یک بازار می‌پنداشتند اما اخیراً شرکت‌های بزرگ این حوزه شروع به استفاده از ابتکارات و اقدامات KM در سازمان خود کرده و بیش از پیاده‌سازی فناوری مدیریت دانش بر جنبه‌های سازمانی و فرهنگی آن تاکید می‌کنند.

مدیریت دانش در صنعت IT

در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت دانش یک روش بسیار مؤثر برای جذب دانش در حوزه‌های مختلف تخصصی می‌باشد و مدیریت دانش پس از کسب و اشتراک دانش سبب بهبود در اجرا و هماهنگی، افزایش سرعت تحویل و دقت در اجرای نرم افزار می‌شود. جابجایی بالای کارمندان همواره از چالش‌های موجود در این صنعت بوده‌است و مدیریت دانش می‌تواند پاسخی برای این امر باشد و منجربه بهبود تصمیم‌گیری، حفظ حافظه شرکت‌ها و افزایش نوآوری شود.
در راستای افزایش اثربخشی و کارآمدی و کسب نتایج مطلوب مدیریت دانش در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، موارد زیر باید رعایت شود:
•  دانش نباید محدود به اطلاعات و داده باشد. 
•  دانش باید در زمان مناسب در دسترس افراد قرار گیرد.
•  دانش باید به‌طور مداوم بروزرسانی شود.
•  دانش باید در جهت پشتیبانی از سازمان یادگیرنده باشد.
 

Intel Legal Knowledge Management

شرکت Intel Corporation در سال 1969 توسط رابرت نویس و گوردون مور تأسیس شد. تمرکز اصلی شرکت تولید مادربردهای رایانه‌ای، پردازنده‌های رایانه‌ای و محصولات شبکه و ارتباطات است.
برای توصیف پیشرفت استراتژی‌های مدیریت دانش در سازمان، مدل‌های مختلف بلوغ مدیریت دانش (KMMM) پیشنهاد شده ‌است. مدل CMM به عنوان یکی از پرکاربردترین مدل‌ها، بر استانداردسازی فرآیند تولید نرم‌افزار متمرکز است و استانداردی را برای ارزیابی بلوغ سازمان‌های نرم‌افزاری فراهم می‌کند و شرکت‌های بسیاری از جمله زیمنس، اینفوسیس و اینتل در صنعت فناوری اطلاعات از این مدل بهره‌می‌گیرند. KMMM Intel، مبتنی بر مدل CMM و براساس دو نوع ارزیابی ادراکی و زیرساختی بلوغ مدیریت دانش را برمبنای این سطوح بررسی می‌کند:
•  نبود مدیریت دانش در سازمان (Lack of knowledge management)
•  امکان‌‎پذیر (Possible)
•  تشویق شده (Encouraged)
•  فعال و اجراشده در سازمان (Enabled / Practiced)
•  مدیریت شده (Managed)
•  بهبود مداوم (Continuously Improved)

KMMM Intel

برای دستیابی به ارزیابی پیشرفت مدیریت دانش، KMMM باید از دیدگاه‌های مختلفی از جمله حوزه‌های دانشی نظیر فرآیند، افراد/نقش‌ها و فناوری ارزیابی شود. طبقه‌بندی حوزه‌های دانشی برمبنای ترکیبی از دانش ضمنی و صریح، روش‌های انتقال دانش وچرخه عمر دانش نظیر ماندگاری آن می‌باشند. KMMM Intel دارایی‌های دانشی را به 4حوزه طبقه‌بندی می‌کند:
•  درس آموخته‌ها (Lessons Learned)؛
•  دانش تخصصی (Expertise)؛
•  داده‌ها (Data) ؛
•  دانش ساختارمند(Structured Knowledge).

چالش‌های شرکت Intel

علی‌رغم اینکه اینتل در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد، با چالش تبدیل دانش ضمنی شرکت به دانش صریح روبرو است. از چالش‌های شرکت اینتل در پیاده‌سازی مدیریت دانش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
•  کمبود سیستم‌های مدرن برای کمک به مدیریت بهتر دانش؛
•  عدم وجود راه‌ مناسب برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح؛ 
•  عدم حمایت مدیران ارشد از پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش کارآمد؛
•  عدم ایجاد انگیزه برای کارکنان برای مشارکت در شیوه های مدیریت دانش.

مشاوران و صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

استفاده حداکثری از تجارب و دانش بدست آمده طی سالیان اخیر در شرکت ارتباطات زیرساخت، سبب ایجاد و راهبری فرایندهای مدون مدیریت دانش شده‌است. بر این اساس و وقوف کامل مدیران، متخصصان و دانشکاران شرکت ارتباطات زیرساخت،  طرح جامع مدیریت دانش در قالب طرحی 8 ماهه از ابتدای مردادماه 1394و با همکاری مشاوران توسعه آینده آغاز شد. کارایی و اثربخشی پروژه مدیریت دانش در این شرکت سبب علاقمندی مدیران به تداوم این روند شد تا جایی‌که خرید خدمات توسعه رویکرد مدیریت دانش محور را با همکاری مشاوران توسعه آینده در دستور کار خود قرار دادند.
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران نیز به منظور استقرار نظام جامع مدیریت دانش در سازمان خود از آذرماه سال 1398 شرکت مشاوران توسعه آینده را به عنوان مجری این امر برگزید.
به روز باشید

اهمیت اشتراک‌ دانش در سازمان‌های پروژه‌م ...

اهمیت اشتراک‌ دانش در سازمان‌های پروژه‌محور

ادامه

اهمیت نقش رهبری در موفقیت مدیریت دانش

ادامه

5 نکته برای بهبود سیستم مدیریت دانش

ادامه

استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت بهناد ب ...

استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت بهناد بنا

ادامه

شایستگی‌ها و نقش مدیر ارشد دانش

ادامه

الزمات مهم طراحی مدیریت دانش در بخش دولت ...

الزمات مهم طراحی مدیریت دانش در بخش دولتی

ادامه

ارزش بکارگیری تکنولوژی در مدیریت دانش

ادامه

بازاریابی مدیریت دانش

ادامه

برترین نرم‌افزارهای بین‌المللی مدیریت دا ...

برترین نرم‌افزارهای بین‌المللی مدیریت دانش

ادامه

تفاوت میان مدیریت دانش و مدیریت محتوا

ادامه

5 اصل جهان شمول برای مدیریت دانش

ادامه

برگزاری کارگاه دانش‌نویسی در شرکت ملی حف ...

برگزاری کارگاه دانش‌نویسی در شرکت ملی حفاری

ادامه