مدیریت شهری

مدیریت شهری


شهرنشینی و مدیریت شهری پایدار به عنوان مهم‌ترین عامل برای شهرهای آینده در نظر گرفته‌ می‌شود. به‌منظور اعمال استراتژی‌های جامع برای مدیریت توسعه مناطق شهری بر اساس موضوعات اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی، مدیران شهری باید از چارچوب‌های یکپارچه برای هدایت منابع موجود استفاده کنند. در دوره شهرنشینی مدرن، سازمان‌های مدیریت شهری مانند شهرداری‌ها با مشکلات چندوجهی روبرو هستند. مدیران شهری برای جمع‌آوری مقادیر عظیمی از داده‌ها و اطلاعات باید از سیستم‌های عمدتاً پیشرفته استفاده کنند. سیستم مدیریت دانش (KMS) فرآیند برنامه‌ریزی شهری مبتنی بر دانش را با توجه به جنبه‌های پایدار ترویج می‌کند. "شهر دانش بنیان" (KBC) یک چارچوب یکپارچه در جهت حفظ و توسعه مدیریت شهری است و به دنبال کسب مزایای استفاده از برنامه‌ریزی کلاسیک شهری و فرآیندهای توسعه پایدار می‌باشد. خلق و انتشار دانش نیز می‌تواند شایستگی و کارآمدی دولت محلی را بهبود بخشیده، برنامه‌ریزی شهری را دانش بنیان‌تر کرده و دانش بیشتری در مورد شهروندان (به‌منظور پاسخگویی بهتر به آن‌ها) فراهم‌ آورد. در عصر امروزی شبکه‌های حاکمیت محلی برای ایجاد ظرفیت تطبیقی در برخورد با پیچیدگی و عدم اطمینان موجود، به ابزارهایی جهت مدیریت دارایی‌های دانشی خود احتیاج دارند.
 مدیریت دانش در مدیریت‌شهری از طریق چندین موضوع دسته‌بندی شده است:
•  گفتمان برای دیجیتالی کردن مدیریت دانش در توسعه شهری؛
•  شبکه عوامل تولید دانش اجتماعی - مکانی؛
•  استفاده از KM در فرآیندهای تصمیم‌گیری؛
•  تأثیر مدیریت دانش بر روی اقدامات، رابط کاربری با شهروندان و نتایج سازمانی.
 

Smart cities & knowledge management

شهر هوشمند به معنای بهره‌گیری از فناوری مدرن ارتباطات دیجیتال برای نظارت، مدیریت و تقویت زیرساخت‌های کلیدی و خدمات عمومی است. امروزه مفهوم "شهرهای هوشمند" مورد توجه سیاستگذاران، توسعه‌دهندگان شهری و مقامات دولتی در سراسر جهان قرار گرفته‌است و به عنوان یک پاسخ بزرگ برای شهرنشینی، بازسازی اقتصادی و سایر چالش‌های زیست‌محیطی که شهرها با آن روبرو هستند، ظاهر می‌شود. شهرهای هوشمند نه تنها وابسته به ایجاد زیرساخت‌های شهر (سرمایه فیزیکی) هستند، بلکه به طور فزاینده‌ای به میزان دسترسی و کیفیت جریان دانش و زیرساخت‌های اجتماعی (سرمایه انسانی و اجتماعی) بستگی دارند.
از دیدگاه مدیریت دانش، شهر هوشمند:
•  شبکه پیچیده‌ای از ارتباطات است که به‌صورت مداوم در حرکت و تکامل قرار دارد.
•  تحت تأثیر جریان ترکیبی از سرمایه‌های مرتبط با نیازهای یک جامعه نوآورانه است؛ که با یک چارچوب قانونی مناسب و شفاف و با حمایت و مشارکت عمومی و خصوصی، پشتیبانی می‌شود. 
•  توسعه آن توسط متخصصین منابع انسانی و عوامل خلاق ۲ برابر شده ‌است.
 

چشم‌انداز دانش‌محور شهر هوشمند

چشم‌انداز دانش‌محور شهر هوشمند، با محوریت اطلاعات و دانش مردم، برای بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری و تقویت ارزش افزوده فرآیندهای تجاری شهر مدرن راهکارهایی ارائه می‌دهد. مدیریت دانش دارای طیف وسیعی از ابزارها و تکنیک‌ها برای تسهیل بینش‌های هوشمند، تولید ایده، کمک به تصویب آن‌ها و تقویت مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های شهر هوشمند است. یک مدل مداخله‌گر دانش (Knowledge Broker Intervention Model)  به عنوان اهرم اصلی کمک به ایجاد شهر هوشمند ارائه می‌شود. نقش اصلی KBIM پرورش و ایجاد روابط برای تداوم جریان اطلاعات و دانش بین محققان و تصمیم‌گیرندگان از یک طرف و از طرف دیگر میان لایه‌های سازمانی جامعه است. KBIM نه تنها یک ابزار اجتماعی است، بلکه دلیل اصلی استفاده از آن اطمینان از صحت و یکپارچگی دانش منتقل شده و دسترسی به‌موقع تصمیم‌گیرندگان به دانش مورد نیاز است. هدف نهایی آن نیز اطمینان از ایجاد تغییرات موثر به‌عنوان نتیجه است. 

متدولوژی ما

شرکت مشاوران توسعه آینده در زمینه و اشتراک دانش و تجارب خبرگان و کارکنان حوزه مدیریت با سازمان‌های بسیاری همکاری داشته است. نرم‌افزار جامع مشورتی شهرداری تهران، مستندسازی تجارب ۱۰ مدیر سازمان نوسازی شهرداری تهران، راهبری مدیریت دانش در شهرداری منطقه ۱۰ و استقرار مدیریت دانش و انتخاب الگوی فرآیندی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران را می‌توان از جمله اقدامات مشاوران توسعه آینده در این صنعت نام برد. 

شهرداری منطقه 10
مهندس شریف زاده- شهرداری منطقه 10
در سال ۱۳۹۱ به همت اداره آموزش شهرداری منطقه ۱۰ تهران، سیستم مدیریت دانش شهرداری منظقه ۱۰ راه‌اندازی شد. با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده مراحل شناخت، SWOT، شناسایی فیلدهای دانشی شهرداری، مصاحبه با خبرگان و... انجام پذیرفت و در نهایت با نصب نرم‌افزار مدیریت دانش، سامانه شهرداری منطقه ۱۰ راه‌اندازی شد. شهرداری منطقه ۱۰ تهران اولین شهرداری در سراسر کشور است که دارای این سامانه بوده و به‌طور فعالانه نسبت به استخراج و اشتراک دانش کارکنانش اقدام می‌نماید.  توسعه مشارکت عمومی کارکنان در فرآیندهای سازمانی، توسعه یادگیری در سطح کارکنان، پرهیز از دوباره‌کاری، کاهش هزینه‌ها و... بخشی از ثمرات راه‌اندازی این سیستم می‌باشد.
شهرداری منطقه 10

امروزه گسترش فعالیت‌ها، تنوع و تعدد نیازهای زندگی شهری، فرصت اشتباه و اختراع دوباره چرخ را از سازمان‌های خدماتی گرفته است. هزینه تولید دوباره دانش و ریسک از دست دادن آن افزایش یافته و مدیریت...