شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)


شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) براساس بندهای "الف"، "ج" و "ه" ماده 4 اصلاحی اساسنامه شرکت‌‌های برق منطقه‌‌ای در سال 1347 تاسیس شد؛ اما در سال 1390 براساس تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام منحل شد.

مدیریت دانش در دستور کار شرکت ساتکاب

پس از مدتی در سال 1392 با تصویب هیئت محترم وزیران، وزارت نیرو موظف شد تا با هدف توسعه رقابت در بخش‌‌های تولید و توزیع، این شرکت را با اصلاح اساسنامه احیا کند. خط مشی و برنامه راهبردی این شرکت نیز در 5 حوزه "انتقال و بومی‌‌سازی فناوری‌‌های نوین و ساخت داخل"، "توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی"، "فناوری اطلاعات و ارتباطات"، "توسعه رقابت و تنوع‌‌بخشی به تولید" و " نظام بیمه‌‌های تخصصی" به تایید و تصویب وزیر نیروی وقت رسید.


 

اهمیت سرمایه‌های دانشی در این شرکت، مدیران را بر آن داشت تا در سال 1398 و در راستای ثبت، نگهداری، به‌ اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری دانش‌های تولیدشده، پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش را در 7 فاز اجرایی شامل موارد زیر در دستور کار قرار دهند:

باز تعریف دانش در شرکت‌‌های ستادی

بسیاری از شرکت‌‌ها و کارخانجات صنعتی و تولیدی نظیر پتروشیمی‌‌ها، معادن و غیره دانش‌‌های فنی و کلیدی خاصی دارند. در این قبیل شرکت‌‌ها، افراد در مواجهه با مشکلات و چالش‌‌های فنی و تخصصی، اقدامات و ابتکاراتی را در راستای رفع آن‌‌ها بکار می‌‌گیرند و بدین ترتیب همواره دانش‌‌های جدیدی در حال شکل‌‌گیری و استفاده می‌‌باشد.
در مقابل شرکت‌‌های ستادی مانند راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای، ایدرو و ساتکاب به دلیل ساختار ستادی، عمدتا دارای دانش‌‌های فنی نبوده و امور بر اساس دستورالعمل‌‌های مشخص و به صورت روزمره و تکراری انجام می‌‌گیرد.
شرکت ساتکاب به عنوان متولی پشتیبانی از فعالیت‌‌های تولیدی و صنعتی حوزه آب و برق، مدیریت امور سهام شرکت‌‌های زیرمجموعه و غیره در زمره شرکت‌‌های ستادی قرار می‌‌گیرد.
در راستای اجرای فعالیت‌‌های فاز فرهنگ‌‌سازی و آموزش مدیریت دانش و در خلال برگزاری کارگاه‌‌های دانش‌‌نویسی چالش‌‌های ناشی از نبود دانش فنی، اجرای امور روزمره و تکراری و نبود تعریف مشخصی از دانش، موجب شد تا نتایج مطلوبی از برگزاری جلسات گروهی حاصل نشود. بدین منظور با برگزاری جلسات هم اندیشی و بررسی چالش‌‌های موجود در شرکت‌‌های ستادی، راهکارهای ذیل برای رفع مسائل فوق پیشنهاد و اجرایی شد.
1- تهیه لیستی از عناوین دانشی شرکت‌‌های ستادی مشابه:
در گام نخست به منظور آشنایی هرچه بیشتر افراد با انواع دانش‌‌های ستادی، با بررسی عناوین دانشی شرکت‌‌های مشابه و ایجاد همراستایی میان این عناوین و حوزه‌های دانشی استخراج شده در خلال فاز شناخت پروژه مدیریت دانش، لیستی از عناوین دانشی در حوزه‌‌های ستادی و اداری گردآوری شد.
2- برگزاری جلسات فردی به‌‌منظور احصاء عناوین دانشی:
در ادامه جلسات فردی با هر یک از کارکنان این شرکت برگزار شده و با استفاده از عناوین دانشی شرکت‌‌های مشابه و استفاده از تکنیک‌‌های استخراج دانش شخصی، به شناسایی حوزه‌‌های خبرگی افراد و فرآیندهای کاریشان پرداخته و در نهایت عناوین دانشی آنان استخراج شد. 
3- تدوین دروس آموخته و ثبت در نرم‌‌افزار مدیریت دانش:
پس از استخراج عناوین دانشی افراد، یکی از عناوین با همراهی مشاور در قالب درس آموخته (صورت مسئله، راهکار و نتایج) تدوین و در نرم‌‌افزار مدیریت دانش ثبت شد. 
در نهایت با تکیه بر راهکارهای فوق افراد با انواع دانش‌‌های ستادی و نحوه نگارش درس‌آموخته آشنا شده و دانش‌‌های ارزشمندی در حوزه ستادی شناسایی، استخراج و در سامانه مدیریت دانش شرکت ساتکاب به نام خبرگان ثبت شد.

طرح مستندسازی تجارب مدیریتی خبرگان شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

پس از پایان طرح جامع مدیریت دانش در مهرماه 1399، به منظور تداوم فعالیت‌های مدیریت دانش و توسعه آن‌ها "طرح مستندسازی تجارب مدیریتی خبرگان" با تمرکز بر موضوعات کلیدی و با استفاده از متدولوژی "اکتساب دانش انسان محور" در قالب 5 فاز عملیاتی شامل موارد زیر آغاز شد:
شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
دکتر لطیفی- شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
به دنبال گسترش فعالیت‌های شرکت ساتکاب، ایجاد بانک دانشی و آشنایی افراد با تکنیک‌های مدیریت دانش امری الزامی محسوب می‌شد که شرکت مشاوران توسعه آینده با ارائه خدمات تخصصی در این حوزه توانست ما را در این امر یاری کند.