صنایع مس شهید باهنر


یکی از چالش‌های سازمانی، عدم مشارکت نیروی انسانی در فعالیت‌های مدیریت دانش است. لذا بسیاری از سازمان‌های کشور به هنگام پیاده‌سازی مدیریت دانش با این چالش مواجه می‌شوند که شرکت صنایع مس شهید باهنر نیز از این قاعده مستثنی نبود. شاخص‌هایی که در پرسشنامه سنجش بلوغ مدیریت دانش به‌منظور شناسایی فرهنگ سازمانی در زمینه مشارکت و همکاری عمومی در نظر گرفته شده؛ عبارتند از: مشارکت مدیران، اعتماد سازمانی، کارتیمی و مشارکت کارکنان. این شاخص‌ها بیانگر اهمیت روحیه مشارکت در فرهنگ سازمانی است که متضمن موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش خواهد بود.
شرکت صنایع مس شهید باهنر به‌عنوان بزرگترین مجتمع صنعتی ارتباط‌دهنده معادن مس و روی کشور با صنایع تولیدی به شمار می‌رود. در سال 1397، پروژه پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت دانش در هشت حوزه؛ شامل کارخانه لوله مسی، نورد، تعمیرات مکانیک، تعمیرات برق، تحقیق و توسعه، سیستم‌های مدیریتی، بازاریابی و فروش و فناوری اطلاعات به‌عنوان پایلوت در این شرکت اجرا شد.
یکی از شاخص‌ترین عناصر موفقیت مس شهید باهنر در طی فرآیند پیاده‌سازی مدیریت دانش، انگیزش و مشارکت پرسنل شرکت بود. در ادامه مصداق‌هایی از نگرش‌ها و اقداماتی که منجر به افزایش مشارکت پرسنل در پیاده‌سازی مدیریت دانش و در نهایت ایجاد یک شبکه فعال تسهیم دانش شد، بیان می‌شود.
صنایع مس شهید باهنر

عدم مشارکت نیروی انسانی در فعالیت‌های مدیریت دانش به عنوان یکی از چالش‌های سازمانی شناخته شده است. لذا بسیاری از سازمان‌های کشور به هنگام پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان خود با ای...