پالایش نفت تهران


شرکت پالایش نفت تهران به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های کشور از سال ۱۳۸۷ سفر مدیریت دانشی خود را با مشاوران توسعه آینده آغاز نمود. در آن سال‌ها بسیاری در مورد کارایی این راه‌حل نوین مدیریتی در پالایشگاه تهران به دیده تردید می‌نگریستند، اما امروزه مدیریت دانش جزیی جدا نشدنی از فرآیندهای کاری مختلف در این پالایشگاه شده و توسعه بهره‌وری شرکت بدون آن غیر ممکن به نظر می‌رسد.
مدیریت دانش در پالایشگاه تهران از پیاده‌سازی ابزارهای اولیه در حوزه فرهنگ سازمانی و نرم‌افزار آغاز شد و پس از شکل‌گیری ساختار منسجم مدیریت دانش،  یک شورای راهبری و نیز مهندسان دانش تعریف و شرح وظایف موردنظر تدوین شد. همچنین انجمن‌های خبرگی به‌عنوان یک رکن ارتباط‌دهی دانشی بین واحدی و موضوع محور با حضور خبرگان و موضوعات از پیش شناسایی شده شکل گرفت. پالایشگاه تهران بسیاری از راه‌حل‌های مدیریت دانش را در بالاترین سطح، عملیاتی کرده است و در موارد بسیار متعدد بازگشت سرمایه‌های جدی مالی و فرآیندی ناشی از مدیریت دانش را به بهترین وجه اثبات کرده و در مجامع ملی و بین‌المللی مانند جایزه ملی مدیریت دانش، جایزه  KM4D  و جایزه MAKE به نمایش گذاشته و مورد تقدیر قرار گرفته است.  برخی از این بازگشت‌ها تاثیراتی بسیار خیره کننده‌ای در زمینه‌هایی مانند افزایش اکتان بنزین و یا کاهش بنزن و پساب‌ها و بهبود زمانبندی تعمیرات اساسی داشته است.
هم‌اکنون پالایش نفت تهران به‌عنوان نمونه موفق بیش از ۷۰ سازمان ایرانی ایفای نقش کرده و این سازمان‌ها با الگوبرداری از روند طی شده این شرکت سعی در اجرای این مدل بومی مدیریت دانش کرده‌اند.
پالایش نفت تهران

شرکت پالایش نفت تهران به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های کشور از سال ۱۳۸۷ سفر مدیریت دانشی خود را با مشاوران توسعه آینده آغاز نمود. در آن سال‌ها بسیاری در مورد کارایی ا...