پالایش نفت تهران


پالایشگاه تهران با هدف تلفیق تجربه و تخصص خبرگان سازمان و اشاعه و تسهیم دانش کارکنان در سازمان مدتی است قدم در مسیر مدیریت دانش برداشته است. در ادامه این مسیر در خرداد 1389 مشاوران توسعه آینده با توجه به تجربه فراوان پیاده‌سازی مدیریت دانش در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به‌عنوان مشاور طرح فراگیر نمودن مدیریت دانش انتخاب شد. هرچند که اندک زمانی از شروع این طرح می‌گذرد ولی فعالیت مثبت و سازنده دست‌اندکاران این طرح سبب استقبال مناسب از فعالیت‌های مدیریت دانش گشته است و امیدواریم این روند ادامه یابد.

شرکت پالایش نفت تهران به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های کشور از سال ۱۳۸۷ سفر مدیریت دانشی خود را با مشاوران توسعه آینده آغاز نمود. در آن سال‌ها بسیاری در مورد کارایی ا...