شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)


شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژي به عنوان یکی ازشرکت های زيرمجموعه گروه مهندسی و سـاختمان صنایع نفت (OIEC)، دربخش صنايع پایین دستی نفت، گاز و پتروشــیمی خدمات خود را ارائه مينمايد. EIED ازشــرکتهاي مهندسي پيشرو ايران در اجرای پروژه های طراحي و مهندسي، تداركات، سـاخت و نصـب، نظارت و مهندسی کارگاهی و مديريت طرح مي باشد.
در راستای کسب بهینه این دانش و حفظ و حراست از آن در مرزهای سازمان، شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی پیاده‌سازی مدیریت دانش را امری حیاتی برای فعالیت‌های خود دانسته و در این مسیر مشاوران توسعه آینده را به‌دلیل تجارب گوناگون آن در زمینه پیاده‌سازی مدیریت دانش به‌عنوان مشاور و مجری طرح انتخاب نموده است.

نصب MTAShare۴-۰ در شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) به عنوان سازمانی پیشرو در صنایع انرژی کشور، مدیریت دانش‌ را به عنوان رویکردی نوین در مدیریت سرمایه‌های ناملموس سازمانی مورد توجه قرار داده است.پیاده‌سازی مدیریت دانش در این شرکت از سال ۱۳۹۰ آغاز شده است و عملکرد مناسبی را به همراه داشته است. در راستای ادامه همکاری‌های مشاوران توسعه آینده با شرکت EIED آخرین نسخه نرم‌افزار جامع مدیریت دانش مشاوران (MTAShare۴.۰) در این شرکت نصب شد. این نسخه مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی سازمانی بوده و در حال حاضر نیز توسط چندین سازمان ایرانی از جمله پتروشیمی رازی، پتروشیمی بندرامام، سازمان نوسازی شهر تهران، شرکت هلدینگ میدکو، راه‌آهن شمالشرق و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مورد استفاده قرار گرفته است.