هلدينگ میدکو


هلدینگ میدکو از اوایل دهه 90، توسعه مدیریت دانش را با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده آغاز نمود. اجرای مدیریت دانش در میدکو با یک پروژه پایلوت در سطح ستاد آغاز شد و به سرعت در شرکت‌های زیرمجموعه توسعه پیدا کرد. میدکو با توسعه سریع همزمان فعالیت‌های معدنی، اجرای پروژه‌های بزرگ و بهره‌برداری از واحدهای معدنی به شدت نیازمند گردش دانشی حداکثری و نیز جمع‌آوری دانش در سطح سازمان گسترده خود برای کاهش خطاها و هم‌افزایی‌ها بود. بنابراین بهره‌برداری و به‌کار گیری از مدیریت دانش با راه‌حل‌های متناسب بایستی در تمامی این حوزه‌هاآغاز می‌شد. لازم به ذکر است میدکو رکورد بالاترین سرمایه‌گذاری معدنی در کشور را در سال‌های مختلف داشته و همین امر سبب افزایش نگرانی مدیران برای چگونگی استفاده حداکثری از سرمایه و توان موجود می‌شد.
شرکت مشاوران توسعه آینده در اولین گام، برای ساختارسازی مدیریت دانش اقدام به توسعه تیم‌های مدیریت دانش در سطح چهارده شرکت زیرمجموعه هلدینگ نمود و برای انواع مختلف این سازمان‌ها مجموعه‌های متفاوتی از راه‌حل‌های مدیریت دانش را ارائه داد. در ادامه تنها به بخشی از این راه‌حل‌ها اشاره می‌شود:
هلدينگ میدکو

هلدینگ میدکو از اوایل دهه نود توسعه مدیریت دانش را با همکاری مشاوران توسعه آینده آغاز نمود. اجرای مدیریت دانش در میدکو با یک پروژه پایلوت در سطح ستاد آغاز شد و به سرعت در شرکت های زیرمجموعه توسعه پیدا...