هلدينگ میدکو


شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدنی خاورميانه (میدکو)، بصورت صددرصد خصوصي و سهامی عام به منظور سرمايه‌گذاري و توسعه دربخش معادن و صنايع معدنی كشور، درآذرماه سال 1386 تأسيس و آغاز به كار نموده است. اين هلدينگ تخصصي به همراه مجموعه‌‌‌ای از شرکت‌های تابعه، در راستای تحقق چشم‌انداز شرکت که همانا تبدیل شدن به هلدينگ معدنی صنعتی رتبه یک در منطقه خاورميانه با عملكردی منطبق با كلاس جهانی، گام برمی‌دارند.
حجم فراوان دانش موجود در فرآیندهای کاری وسیع و پراکنده و ماهیت پروژه محوری این شرکت، مدیران میدکو را بر آن داشت که با پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش و استقرار نرم‌افزار جامع مدیریت دانش MTAShare، اقدام به ثبت و نگهداری از دانش تولید شده حین فرآیندهای کاری و پروژه‌ها نمایند و بر این اساس مشاوران توسعه آینده را به عنوان مشاور و مجری طرح، انتخاب نمودند.

هلدینگ میدکو از اوایل دهه نود توسعه مدیریت دانش را با همکاری مشاوران توسعه آینده آغاز نمود. اجرای مدیریت دانش در میدکو با یک پروژه پایلوت در سطح ستاد آغاز شد و به سرعت در شرکت های زیرمجموعه توسعه پیدا...