شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران


شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در سال 1307 تشكيل شده و بيش از 85 سال است كه در امر تامين و توزيع فرآورده‌هاي نفتي كشور فعاليت دارد.
اين شركت با دارا بودن حدود 8900 نفر پرسنل سازماني، 37 منطقه (عمدتاً در مراكز استان‌ها)، 230 ناحيه (در مراكز شهرستان‌ها)، 92 انبار ذخيره‌سازي فرآورده‌هاي نفتي، 49 مركز سوخت‌گيري هواپيمايي، مديريت و نظارت بر بیش از 3000 جايگاه عرضة بنزين و نفتگاز، بیش از 1996 جايگاه عرضه سوخت CNG، حدود 12 هزار دستگاه نفتكش و گازكش و همچنين استفاده از مخزن‌دارهاي راه آهن، خطوط لولة انتقال فرآورده و كشتي‌هاي سوخت رسان، روزانه بيش از 250 ميليون ليتر انواع فرآورده‌هاي نفتي را در سراسر كشور توزيع مي‌نمايد.
پراکندگی جغرافیایی و وسعت پهنه خدمت‌رسانی این شرکت، پراکندگی دانش سازمانی آن را به دنبال داشته است. شرکت ملی فرآورده‌های نفتی ایران به منظور حل این مشکل پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش را در دستورکار خود قرار داده و در این مسیر مشاوران توسعه آینده را به‌عنوان همراه و مشاور خود برگزیده است.