شرکت خدمات انفورماتیک ایران


شرکت خدمات انفورماتیک در راستای سیاست‌های بانک مرکزی به منظور ایجاد و راه‌اندازی سیستم جامع اتوماسیون بانکی کشور در سال 1372 تاسیس شد. فعالیت و رسالت اصلی شرکت خدمات انفورماتیک، کمک به سیستم بانکی کشور به منظور ایجاد روش‌ها و تجهیز ابزارها برای ارائه خدمات بهتر می‌باشد. 
بطور حتم، اجرای پروژه‌های بی‌شمار در حوزه بانکداری، دانش عظیمی را ایجاد نموده که امروزه می‌توان با بهره گرفتن از آن‌ها مسیرهای توسعه را کوتاه‌تر نمود. در این راستا و به منظور بهره‌گیری از دانش روز و اندیشه متخصصان شرکت در پروژه های بزرگ و بی‌شمار اجرا شده، شرکت خدمات انفورماتیک ایران با همکاری مشاوران توسعه آینده، قدم در راه مدیریت دانش نهاده است.