شرکت برق منطقه‌ای زنجان


شرکت برق منطقه‌ای زنجان، در غرب کشور مسئولیت تامین برق استان‌های قزوین و زنجان را عهده‌دار می‌باشد. از آنجا که تجارب و دانش‌های به‌دست آمده در طی سال‌های فعالیت این شرکت دارای ارزش بالایی بوده و حفظ و نگهداری آنها اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای بقای شرکت و ارتقای بهره‌وری و اثربخشی دارد، مدیران شرکت را بر آن داشت تا سیستم مدیریت دانش را در شرکت پیاده‌سازی نمایند. 

در این راستا پس از بررسی‌های اولیه و در نظر گرفتن تمامی الزامات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای موفق مدیریت دانش، شرکت برق منطقه‌ای زنجان با همکاری مشاوران توسعه آینده، پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش در پنج فاز شناخت و ارزیابی وضعیت موجود، تدوین ساختار و رویه‌های مدیریت دانش، فرهنگ‌سازی و آموزش، طراحی و ایجاد شبکه دانش و استقرار و پیاده‌سازی نرم‌افزار جامع مدیریت دانش را  تحت یک پروژه یک‌ساله از خردادماه 1394 آغاز نمود.

آغاز پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش شرکت برق منطقه‌ای زنجان

شرکت برق منطقه‌ای زنجان، تحت عنوان امور نواحی غرب با چشم‌انداز دستيابی به برترين جايگاه بين شركت‌های برق منطقه‌ای و سرآمد دستگاه‌های زيربنايی در محدوده فعاليت شركت، طی برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه كشور، مسئولیت تامین برق شهرستان‌های زنجان، قزوین، ابهر، خدابنده و تاکستان را برعهده دارد. این شرکت در راستای ماموریت خود، تأمين، توليد، انتقال، توزيع و فروش نيروی برق مطمئن برای كليه مصارف برق در جهت رضايتمندی ذی‌نفعان با حفظ ارزش‌های بنیادینی نظیز حفظ كرامت انسانی، رضايت ذي‌نفعان، مشتری‌مداری، ايمنی و بهداشت حرفه‌ای كاركنان، سلامت و انضباط اداری، نظم و آراستگی و حفظ محيط زیست در صنعت برق کشور فعالیت می‌کند.
با توجه به لزوم وجود فرایندی مدون جهت مدیریت دانش و تجارب بدست آمده در این حوزه و همچنین الگو برداری مناسب از باقی سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه نیروی کشور، طرح پیاده‌سازی مدیریت دانش در قالب یک پروژه ۹ ماهه از خرداد ۱۳۹۴ با همراهی و همگامی مشاوران توسعه آینده آغاز شده است.