شرکت برق منطقه‌ای زنجان


شرکت برق منطقه‌ای زنجان، در غرب کشور مسئولیت تامین برق استان‌های قزوین و زنجان را عهده‌دار می‌باشد. از آنجا که تجارب و دانش‌های به‌دست آمده در طی سال‌های فعالیت این شرکت دارای ارزش بالایی بوده و حفظ و نگهداری آنها اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای بقای شرکت و ارتقای بهره‌وری و اثربخشی دارد، مدیران شرکت را بر آن داشت تا سیستم مدیریت دانش را در شرکت پیاده‌سازی نمایند. 

در این راستا پس از بررسی‌های اولیه و در نظر گرفتن تمامی الزامات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای موفق مدیریت دانش، شرکت برق منطقه‌ای زنجان با همکاری مشاوران توسعه آینده، پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش در پنج فاز شناخت و ارزیابی وضعیت موجود، تدوین ساختار و رویه‌های مدیریت دانش، فرهنگ‌سازی و آموزش، طراحی و ایجاد شبکه دانش و استقرار و پیاده‌سازی نرم‌افزار جامع مدیریت دانش را  تحت یک پروژه یک‌ساله از خردادماه 1394 آغاز نمود.