شرکت ملی صادرات گاز ایران


پروژه طرح جامع مدیریت دانش در شرکت ملی صادرات گاز ایران توسط شرکت مشاوران توسعه آینده آغاز شد.
شرکت ملی صادرات گاز، تنها شرکت تخصصی صادرات گاز کشور و اجرا کننده طرح‌های بزرگ گاز مایع کشور و از زیر مجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران است.
هم‌اکنون مرحله شناخت و ارزیابی اولیه در حال طی شدن است و با تشکیل تیم مدیریت دانش فرآیندهای کاری دنبال می‌شود.