پارس گرما


شـــركـت عمــرانـی و صنعــتـی پــارس‎گـرمــا با تكيه بر تجارب ارزنده خود در كليه زمينه‎های مهندسی عـمران شـامـــل(ابنـيه – راه – تونل – سد– آبياری و زهكشی) و طراحی و ساخت كارخانجات توليدی (مانند مهندسی عمومی پـروژه‎ها، تدوين فرآيندهای ساخت، مونتاژ و نصب و راه‎اندازی) و با استفاده از ساختار نيروی انسانی كارآزموده،برای مشاركت در طـرح‎های بازسازی وتوسعه اقتصادی كشور و حتی صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از كشور آمادگی‌های وسيعی را كسب نموده است.اين شركت در سال ۱۳۷۳ از ادغام چندين شركت كه هر يك در زمينه‎های خاص در حال فعاليــت بودند، شكل گرفته و به صورت متمركز فعاليت خود را ادامه می‎دهد. اين شــركت دارای استعداد كافی نيروی انسانی و نيز امكانات وسيع از نظر ماشين‎آلات و تجهيزات می‎باشد به نحوی كه كارهای سپرده شده به شركت را با كيفيت و سرعت بالا و رضايت كارفرمايان محترم به اتمام رسانيده است.
پارس گرما در راستای حفظ منابع دانشی خود، فعالیت‌های بهبودی بسیاری را به انجام رسانیده است که در سال ۱۳۹۱ اجرای نرم افزار جامع مدیریت دانش را به شرکت مشاوران توسعه آینده سپرد.