بازآفرینی شهری ایران


هسته اولیه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در سال ۱۳۶۴ با تاسیس دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سابق شکل گرفت. بعدها و با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به ایجاد بافت شهری پایدار، سازمان بازآفرینی شهری ایران پدید آمد.
با توجه به دانش‌های ارزشمند ایجاد شده در بازآفرینی شهری ایران در طول سال‌های متمادی و احساس نیاز این شرکت برای حفظ درس‌آموخته‌های تولید شده در شرکت و به‌اشتراک‌گذاری آن، پروژه استقرار مدیریت دانش در تیر۹۷ در این مرکز آغاز شد. مدت زمان پروژه ۹ ماه بوده و مدیریت دانش در ابعاد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات طی ۵ مرحله به شرح زیر در حال اجرا می‌باشد:
  • مرحله اول: آماده‌سازی، ایجاد و راهبری تیم مدیریت دانش و انتخاب حوزه‌های آغازین
  • مرحله دوم: شناخت، ارزيابی بلوغ و آمادگی مدیریت دانش و تدوین نقشه راه مدیریت دانش
  • مرحله سوم: طراحی ساختار سازمانی، رویه‌ها و فرآیندهای مدیریت دانش
  • مرحله چهارم: فرهنگ‌سازی و آموزش برای ثبت، تسهيم و اخذ دانش
  • مرحله پنجم: طراحی و تشکیل شبکه‌های دانشی (COP)
  • مرحله ششم: استقرار و پیاده‌سازی نرم‌افزار جامع مدیریت دانش