بابک مس ایرانیان


شرکت بابک مس ایرانیان به عنوان یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ بزرگ میدکو در سال احداث ۱۳۸۹ تاسیس شد. پروژه احداث کارخانه تولید کاتد مس در شرکت بابک مس ایرانیان با استفاده از تکنولوژی بیو لیچینگ و با ظرفیت تولید ۵۰ هزار تن کاتد در سال، دستاوردی نو در جهان محسوب می‌شود که از سال ۱۳۹۰ آغاز و همچنان ادامه دارد.
با توجه به عدم وجود کارخانه مشابه با این ظرفیت در جهان، اجرای چنین پروژه‌ای مملو از تصمیمات مدیریتی است که مسیر پروژه را برای دستیابی به نتایج مطلوب، تغییر داده‌اند. از این رو مستندسازی تصمیمات و تجارب مدیران می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت تکرار پروژه باشد. بر همین اساس و بر مبنای تجربه مثبت قبلی مشاوران توسعه آینده در حوزه مستندسازی تجارب مدیریتی احداث کارخانه کک‌سازی زرند ایرانیان، این طرح مهم در شرکت بابک مس ایرانیان آغاز شد.