بانک آینده


بانک آینده به عنوان بانکی موفق و نوگرا در سیستم پولی و مالی کشور و با بهره‌گیری از پرسنل جوان و تحصیل‌کرده در حوزه‌های مختلف، در مدت زمان کوتاه توانسته رضایت مشتریان خود را کسب نماید. چالش‌های کاری، تغییرات و تجارب به‌دست آمده در دو حوزه سازمانی و مشتری، مدیران محترم بانک را برآن داشت تا با جدیت تمام، مقوله مدیریت دانش را در هر دو حوزه پیگیری و به‌صورت فرایندی مستمر در تار و پود فعالیت‌های بانک، دنبال نمایند. بر این اساس و با همکاری تیم خبره مشاوران توسعه آینده، طرحی هشت ماهه تعریف و اقدامات اجرایی آن از اواسط آبان ماه شروع شد.