افتای ریاست جمهوریدر جمهوری اسلامی ایران به‌منظور ایفای نقشِ حاکمیت در تامین امنیتِ فضای مجازی و حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیکی، مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با مجوز رئیس‌جمهور وقت تشکیل شده و ماموریت یافته است در تعامل با دستگاه‌های ذیربط، نسبت به امن‌سازی زیرساخت‌های دستگاه‌های حیاتی اقدام کند. با توجه به نیاز این مرکز برای حفظ دانش‌های تولید شده در سازمان و به‌اشتراک‌گذاری آن، پروژه استقرار مدیریت دانش در اسفند ۹۶ در این مرکز آغاز شد. در این پروژه ۵ ماهه مدیریت دانش در ابعاد فرهنگ سازمانی، ساختار سازماني و فناوری اطلاعات در ۴ فاز به شرح زیر اجرا شد:
فاز اول: شناخت و ارزيابی بلوغ و آمادگی مديريت دانش
فاز دوم: تدوین ساختار و رویه‌های مدیریت دانش
فاز سوم: فرهنگ‌سازی و آموزش
فاز چهارم: استقرار و پیاده‌سازی نرم‌افزار جامع مدیریت دانش