موسسه مطالعات بین‌المللی انرژي (وابسته به وزارت نفت)


صنعت نفت با سابقه‌ترین و وسیع‌ترین صنعت کشور است که در صد سال عمر خود همواره شاهد حضور خبرگانی بوده است با دانش‌آفرینی‌های فنی و مدیریتی که به بالندگی این حوزه افزوده‌اند.
در همین راستا در طرح وسیعی که از سال 1386 آغاز شد، مقرر شد دانایی 200 خبره صنعت نفت در چهار شرکت اصلی (نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی) طی فرآیندی مبتنی بر روش‌های استخراج دانش، مستندسازی و در سطح وب قرار گیرد. مشاوران توسعه آینده از سال 1386 اجرای این طرح را بر عهده گرفت.