پایانه‌های نفتی ایران


پایانه‌های نفتی به عنوان گلوگاه صادرات نفت ایران همواره در برگیرنده مجموعه‌ای وسیع از متخصصات حوزه‌های گوناگون می‌باشد که در چند دهه، نسل به نسل دانش صادرات مطلوب نفت ایران را منتقل نموده‌اند.
این شرکت رتبه نخست ترمینال‌های نفتی دنیا پس از ارزیابی مجله ژوران در حوزه عملیات به شمار می‌رود و بنابراین دانش‌های تولیدی توسط کارشناسان و مدیران این سازمان در نوع خود بی بدیل است که متأسفانه با جدایی افراد از سازمان می‌تواند دچار نقصان شود.
در همین راستا به‌عنوان اولین گام مدیریت دانش، مستندسازی تجارب 30 خبره پایانه‌های نفتی ایران برعهده مشاوران توسعه آینده قرار گرفت.

بالاگذاری بانک دانشی پایانه‌های نفتی ایران

در پایان پروژه مستندسازی تجارب خبرگان شرکت پایانه‌های نفتی ایران، بانک دانشی مشتمل بر ۸۶۵ بسته دانشی از تجارب فنی و مدیریتی خبرگان بر روی شبکه وب قرار گرفت. بر همین اساس نرم‌افزار MTA.KA ۲.۱ توسط مشاوران بر روی آدرس www.nioc-iotc.com (لینک سمت راست مدیریت دانش) قرار گرفت. در این سامانه دانش‌ها بر روی ۱۰۸ فیلد تخصصی پایانه‌های نفتی ایران در حوزه‌های عملیات، امور فنی، مهندسی و توسعه، خدمات پشتیبانی، پژوهش و توسعه و ... قرار گرفته است. علاقه‌مندان می‌توانند در این سامانه تقاضای عضویت دهند و از دانش‌های آن استفاده کنند.

انجام فرآیندهای استخراج دانشی در پایانه‌های نفتی ایران

پس از اتمام مرحله شناخت و آموزش مدیریت دانش، طرح مستندسازی تجارب خبرگان پایانه‌های نفتی ایران وارد مرحله جدید خود از آذرماه ۸۷ شد. این مرحله شامل انجام مصاحبه‌های استخراج دانش با رویکرد براساس متد مشاوران توسعه آینده است که اکثراً در جزیره خارک انجام می‌شود تاکنون مصاحبه مربوط به ۱۰ مدیر نهائی‌سازی شده است. این طرح بصورت مشترک با کارفرمائی شرکت ملی پایانه‌های نفتی ایران توسط مشاوران توسعه آینده و شرکت متن انجام می‌شود.