فولاد خوزستان


فولاد خوزستان، بخش عمده‌ای از توانایی خود را مرهون دانش فنی و تجربی بالای پرسنل و کارشناسان خود می‌باشد. دستیابی مداوم به تکنولوژی‌های جدید و دانش‌های تجربی فنی و مدیریتی اداره بخش‌های مختلف فولاد خوزستان این شرکت را بر آن داشت که از آغاز سال 1388 طرح جامع مدیریت دانش را طی قراردادی با مشاوران توسعه آینده آغاز نماید.
مشاوران در این طرح از بازوی مشاوران خارجی از دانشگاه مونیخ آلمان نیز برخوردار است.