ایریکو


صنایع ریلی ایرانیان یکی از بزرگترین شرکت‌های واگن‌سازی کشور است که در سال 1382 تأسیس شد و تولیدات متعددی همچون واگن‌های مترو، ریل باس، قطار سبک شهری و منوریل دارد. این شرکت دارای دفتر مرکزی در تهران و کارخانه‌ای با مساحت 52 هکتار در استان زنجان است و توان تولیدی معادل حدود 200 دستگاه خودرو ریلی در سال دارد.

ایریکو در راستای حفظ منابع دانشی خود، فعالیت‌های بهبودی بسیاری را به انجام رسانیده است که در سال 1389 پس از انجام مناقصه‌ای اجرای نرم‌افزار جامع مدیریت دانش را به شرکت مشاوران توسعه آینده سپرد.