شهرداری منطقه 10


امروزه حوزه خدمات عمومی در کنار حوزه‌های صنعتی و تولیدی بیش از پیش به ضرورت و اهمیت پیاده‌سازی راه‌حل‌های مدیریت دانش آگاهی یافته‌اند. در این میان شهرداری‌ها در تمامی نقاط جهان یکی از اولین بخش‌هایی بوده اند که وارد این عرصه شده‌اند.
شهرداری منطقه 10 تهران به‌عنوان پرتراکم‌ترین منطقه شهری تهران با چالش‌ها و مسائل ویژه‌ای درگیر است و دانش‌ها و تجارب متعددی را تولید می‌کند. در همین راستا شهرداری منطقه 10 تهران مدیریت دانش را به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری خود تعریف نموده و مشاوران توسعه آینده را به‌عنوان مجری طرح جامع مدیریت دانش برگزیده است.

مهندس شریف زاده- شهرداری منطقه 10

در سال 1391 به همت اداره آموزش شهرداری منطقه 10 تهران، سیستم مدیریت دانش شهرداری منظقه 10 راه‌اندازی شد. با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده مراحل شناخت، SWOT، شناسایی فیلدهای دانشی شهرداری، مصاحبه با خبرگان و... انجام پذیرفت و در نهایت با نصب نرم‌افزار مدیریت دانش، سامانه شهرداری منطقه 10 راه‌اندازی شد. شهرداری منطقه 10 تهران اولین شهرداری در سراسر کشور می‌باشد که دارای این سامانه بوده و به‌طور فعالانه نسبت به استخراج و اشتراک دانش کارکنانش اقدام می‌نماید.  توسعه مشارکت عمومی کارکنان در فرآیندهای سازمانی، توسعه یادگیری در سطح کارکنان، پرهیز از دوباره‌کاری، کاهش هزینه‌ها و... بخشی از ثمرات راه‌اندازی این سیستم می‌باشد.

امروزه گسترش فعالیت‌ها، تنوع و تعدد نیازهای زندگی شهری، فرصت اشتباه و اختراع دوباره چرخ را از سازمان‌های خدماتی گرفته است. هزینه تولید دوباره دانش و ریسک از دست دادن آن افزایش یافته و مدیریت...