پالایش نفت بندر عباس


شرکت پالایش نفت بندرعباس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های کشور، اولین شرکت پالایش نفت است که بدلیل حجم بالای دانش‌های پرسنل در حین کار و تسهیل تبادل دانش‌ها و با توجه به جابه‌جایی مهندسان در واحدهای عملیاتی و فنی، در زمستان سال 1387 اقدام به پیادهسازی طرح جامع مدیریت دانش با همکاری مشاوران توسعه آینده نموده است.