پتروشیمی بوعلی سینا


شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت 36 هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان، در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) واقع می باشد. این شرکت وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد که در سال 1377 تاسیس شد.
در راستای کسب بهینه دانش‌ها و تجارب ارزشمند تولید شده در حین فرآیندهای کاری، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا پیاده‌سازی مدیریت دانش را امری حیاتی برای فعالیت‌های خود دانسته و در این مسیر مشاوران توسعه آینده را به‌دلیل تجارب گوناگون آن در زمینه پیاده‌سازی مدیریت دانش به‌عنوان مشاور و مجری طرح انتخاب نموده است. این پروژه در قالب یک پروژه 7 ماهه و از تیر ماه 1391 آغاز شده است.