پالایش نفت اصفهان


شرکت پالایش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی و تامين خوراک صنايع پايين دستی (شرکت‌های پتروشيمی اصفهان، پتروشيمی اراک، نفت سپاهان، پالايش نفت جی و صنايع شيميايی ايران) از سال ۱۳۵۸ آغاز نموده و هم اکنون حدود ۲۳ درصد از فرآورده‌های نفتی مورد نياز کشور را توليد می‌نمايد. این واحد عظیم صنعتی، به منظور تحقق اهداف سازمانی و مدیریتی مندرج در خط‌مشی شرکت همزمان با اجرای طرح عظيم و راهبردی بهبود فرآيند و بهينه‌سازي پالايشگاه اصفهان با توجه به اهداف زيست محيطی، افزايش کمی و کيفی محصولات و فرآورده‌ها و سودآوری شرکت، سيستم‌های مديريت کيفيت، زيست محيطی، ايمنی و بهداشت حرفه‌ای را بر اساس آخرين ويرايش استانداردهایISO/TS-۲۹۰۰۱  ، ISO-۹۰۰۱، ISO-۱۴۰۰۱، OHSAS-۱۸۰۰۱ ، HSE-MSمستقر نموده و تحت سيستم مديريت يکپارچه اجراء می‌نمايد.
شرکت پالایش نفت اصفهان در راستای لزوم وجود فرایندی مدون جهت مدیریت دانش و تجارب بدست آمده کارکنان و همچنین الگوبرداری مناسب از باقی سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت نفت کشور، طرح پیاده‌سازی مدیریت دانش را در قالب یک پروژه 9 ماهه از فروردین 1396 با همراهی مشاوران توسعه آینده آغاز نموده است.
این پروژه با چشم‌انداز راهبري و هدايت فرايندهای مديريت دانش در ابعاد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات در 6 فاز طراحی شده است که به شرح ذیل می‌باشد:
  • آماده‌سازی، ایجاد و راهبری تیم مدیریت دانش و انتخاب پایلوت پیاده‌سازی
  • شناخت، ارزیابی بلوغ و آمادگی مدیریت دانش و تدوین نقشه راه مدیریت دانش
  • فرهنگ سازی و آموزش برای ثبت، تسهیم و اخذ دانش
  • طراحی و تشکیل شبکه های دانشی COP
  • استقرار و پیاده‌سازی نرم افزار جامع مدیریت دانش
  • طراحی ساختار سازمانی، رویه ها و فرآیندهای مدیریت دانش

برگزاری اولین جلسه شورای راهبری مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان

اولین جلسه شورای راهبری مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان با حضور مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه ارائه نتایج اقدامات صورت گرفته در راستای "شناخت، ارزیابی بلوغ و آمادگی مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان" بود.
شاخص‌های ارزیابی پرسشنامه، منطق ارزیابی پرسشنامه، نقاط قوت و قابل بهبود در حوزه‌های ارزیابی، خلاصه مصاحبه‌های شناخت سازمان و نقشه راه اجرای اقدامات بهبودی مدیریت دانش بخشی از مهم‌ترین مباحث این جلسه بود که توسط آقای دکتر نظافتی و مهندس سپهری ارائه شد.
در پایان نیز جناب مهندس چاوشی، مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان، مطالبی در خصوص اهمیت مدیریت دانش در شرکت ارائه نمودند و استقرار فرآیندهای مدیریت دانش را به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات فعالیت‌های بهبودی در این شرکت برشمردند.