پالایش نفت اصفهان


شرکت پالایش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی و تامين خوراک صنايع پايين دستی (شرکت‌های پتروشيمی اصفهان، پتروشيمی اراک، نفت سپاهان، پالايش نفت جی و صنايع شيميايی ايران) از سال ۱۳۵۸ آغاز نموده و هم اکنون حدود ۲۳ درصد از فرآورده‌های نفتی مورد نياز کشور را توليد می‌نمايد. این واحد عظیم صنعتی، به منظور تحقق اهداف سازمانی و مدیریتی مندرج در خط‌مشی شرکت همزمان با اجرای طرح عظيم و راهبردی بهبود فرآيند و بهينه‌سازي پالايشگاه اصفهان با توجه به اهداف زيست محيطی، افزايش کمی و کيفی محصولات و فرآورده‌ها و سودآوری شرکت، سيستم‌های مديريت کيفيت، زيست محيطی، ايمنی و بهداشت حرفه‌ای را بر اساس آخرين ويرايش استانداردهایISO/TS-۲۹۰۰۱  ، ISO-۹۰۰۱، ISO-۱۴۰۰۱، OHSAS-۱۸۰۰۱ ، HSE-MSمستقر نموده و تحت سيستم مديريت يکپارچه اجراء می‌نمايد.
شرکت پالایش نفت اصفهان در راستای لزوم وجود فرایندی مدون جهت مدیریت دانش و تجارب بدست آمده کارکنان و همچنین الگوبرداری مناسب از باقی سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت نفت کشور، طرح پیاده‌سازی مدیریت دانش را در قالب یک پروژه 9 ماهه از فروردین 1396 با همراهی مشاوران توسعه آینده آغاز نموده است.
این پروژه با چشم‌انداز راهبري و هدايت فرايندهای مديريت دانش در ابعاد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات در 6 فاز طراحی شده است که به شرح ذیل می‌باشد:

برگزاری اولین جلسه شورای راهبری مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان

اولین جلسه شورای راهبری مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان با حضور مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه ارائه نتایج اقدامات صورت گرفته در راستای "شناخت، ارزیابی بلوغ و آمادگی مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان" بود.
شاخص‌های ارزیابی پرسشنامه، منطق ارزیابی پرسشنامه، نقاط قوت و قابل بهبود در حوزه‌های ارزیابی، خلاصه مصاحبه‌های شناخت سازمان و نقشه راه اجرای اقدامات بهبودی مدیریت دانش بخشی از مهم‌ترین مباحث این جلسه بود که توسط آقای دکتر نظافتی و مهندس سپهری ارائه شد.
در پایان نیز جناب مهندس چاوشی، مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان، مطالبی در خصوص اهمیت مدیریت دانش در شرکت ارائه نمودند و استقرار فرآیندهای مدیریت دانش را به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات فعالیت‌های بهبودی در این شرکت برشمردند.