پالایش نفت اصفهان


شرکت پالایش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی و تامين خوراک صنايع پايين دستی (شرکت‌های پتروشيمی اصفهان، پتروشيمی اراک، نفت سپاهان، پالايش نفت جی و صنايع شيميايی ايران) از سال ۱۳۵۸ آغاز نموده و هم اکنون حدود ۲۳ درصد از فرآورده‌های نفتی مورد نياز کشور را توليد می‌نمايد. این واحد عظیم صنعتی، به منظور تحقق اهداف سازمانی و مدیریتی مندرج در خط‌مشی شرکت همزمان با اجرای طرح عظيم و راهبردی بهبود فرآيند و بهينه‌سازي پالايشگاه اصفهان با توجه به اهداف زيست محيطی، افزايش کمی و کيفی محصولات و فرآورده‌ها و سودآوری شرکت، سيستم‌های مديريت کيفيت، زيست محيطی، ايمنی و بهداشت حرفه‌ای را بر اساس آخرين ويرايش استانداردهایISO/TS-۲۹۰۰۱  ، ISO-۹۰۰۱، ISO-۱۴۰۰۱، OHSAS-۱۸۰۰۱ ، HSE-MSمستقر نموده و تحت سيستم مديريت يکپارچه اجراء می‌نمايد.شرکت پالایش نفت اصفهان در راستای لزوم وجود فرایندی مدون جهت مدیریت دانش و تجارب بدست آمده کارکنان و همچنین الگوبرداری مناسب از باقی سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت نفت کشور، طرح پیاده‌سازی مدیریت دانش را در قالب یک پروژه 9 ماهه از فروردین 1396 با همراهی مشاوران توسعه آینده آغاز نموده است. این پروژه با چشم‌انداز راهبري و هدايت فرايندهای مديريت دانش در ابعاد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات در 6 فاز طراحی شده است.