شرکت ملی گاز ایران


اين شرکت از بدو تأسيس تا کنون متناسب با روند توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور و بهره‌گيري از گاز به عنوان يکي از منابع مهم در تامين سوخت و توليد انرژي و تحصيل بخشي از ارز مورد نياز تدريجاً با قابليت‌ها و توانمندي‌ها و منابع و امکانات مختلفي دست يافته، به طوري که امروز قادر است کليه امور مربوط را مطابق با استانداردهاي معتبر بين‌المللي قابل قبول راساً انجام دهد.

طرح مستندسازی تجارب 50 مدیرشرکت ملی گاز ایران با اتخاذ مدل تلفيقي HDKA در آذر 86 آغاز شد. نتایج حاصل از این طرح که شامل بیش از 1500 بسته دانشی ارزشمند می‌باشد، بر روی سامانه‌ای که به همین منظور در طراحی شده قرار گرفت.

نصب سامانه جامع استخراج دانش شرکت ملی گاز

این سامانه بانکی جامع از نزدیک به ۱۵۰۰ بسته دانشی مربوط به ۵۰ مدیر و خبره شرکت ملی گاز ایران است که طی "طرح مستندسازی تجارب خبرگان ملی گاز" زیر نظر امور پژوهش منابع انسانی شرکت گاز، توسط مشاوران توسعه آینده استخراج شده است.
هم‌اکنون ۵۰۰ بسته دانشی مربوط به ۱۵ مدیر بالاگذاری شده و طی دو ماه آینده باقی بسته‌ها بالاگذاری می‌شود.
این سامانه قابلیت جستجوی پیشرفته دانش‌ها در ۱۵۰ فیلد عمومی و تخصصی شرکت ملی گاز را فراهم آورده است و از امکاناتی همچون پروفایل و دسترسی به خبرگان، تعیین دانش‌های مورد علاقه،‌امتیازدهی و نظردهی درباره دانش‌ها و ... برخوردار است.
اولین سامانه MTA-KA،‌ توسط شرکت مشاوران توسعه آینده در سال ۱۳۸۵ در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نصب شده است.
شرکت ملی گاز ایران
مهندس صدری- شرکت ملی گاز ایران
جمع‌آوری قریب به 1500 بسته دانشی ارزشمند از 50 مدیر ارشد و خبره شرکت ملی گاز ایران ،کاری دشوار اما کم نظیر بود که تیم اجرایی و کارشناسان به خوبی از عهده آن بر آمدند.