مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی


شروع عملیاتی پیاده‌سازی مدیریت دانش در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی در مهر ماه 1395 بود که در گام اول سمینار آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش ویژه مدیران و کارشناسان برگزار شد. در راستای ادامه فعالیت‌های فاز شناخت و ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در مرکز، فیلدهای دانشی هر یک از واحدها اعم از آزمایشگاه‌های شیمی، کانی‌شناسی، محیط‌زیست، آنالیز شیمیایی و مدیریت‌های فنی مهندسی و فرآوری حین بازدید از بخش‌های مختلف بدست آمده و درخت دانشی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی تدوین شد.

آغاز طرح جامع مدیریت دانش در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی

پس از آغاز پیاده‌سازی پروژه مدیریت دانش در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در پاییز ۱۳۹۳، به منظور تسری فرایندها و راهکارهای مدیریت دانش و در راستای رسیدن به بانک دانشی صنعت و معدن کشور، به دستور ریاست هیات عامل ایمیدرو، جناب آقای دکتر کرباسیان اجرای پروژه مدیریت دانش در سه شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو در تابستان ۱۳۹۵ آغاز شد. یکی از شرکت‌های منتخب مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی بود.

علت انتخاب مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی برای پیاده‌سازی مدیریت دانش، وجود دانش‌های کلیدی و بنیادی حوزه مواد معدنی است. مهم‌ترين اهداف اين مرکز انجام مطالعات کانی‌شناسی و شيميايی بر روی نمونه‌های اکتشافی، معدنی وکانه‌آرايی و همچنين تحقيقات فرآوری مواد معدنی در دو مقياس آزمايشگاهی و نيمه صنعتی و بهينه‌سازی فرآيندهای فرآوری می‌باشد.
بر این اساس، اقدامات لازم بمنظور اجرای پروژه طرح جامع مدیریت دانش، طی ۵ فاز شناخت و ارزیابی بلوغ و آمادگی مدیریت دانش، طراحی ساختار و رویه‌های مدیریت دانش، فرهنگ‌سازی و آموزش برای ثبت، تسهیم و اخذ دانش، طراحی و تشکیل شبکه‌های دانشی و اتصال به نرم‌افزار مدیریت دانش ایمیدرو از مرداد ماه ۹۵ در مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی آغاز شد.