وزارت امور اقتصادی و دارایی


وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از ۱۹ وزارتخانه دولت ایران و مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست‌های مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است. 
پیرو بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام در بخش مدیریت نظام اداری "دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به‌کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه‌سازی اطلاعات، با ابتنا بر ارزش‌های اسلامی" و همچنین تاکید برنامه جامع اصلاح نظام اداری بر بهبود در نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی و "طراحي و استقرار نظام مديريت دانش و جمع‌بندي تجارب در دستگاه‌هاي دولتي"، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیاده‌سازی مدیریت دانش را امری حیاتی برای فعالیت‌های خود دانست.
اهمیت سرمایه‌های دانشی در این وزارتخانه، مدیران را بر آن داشت که در راستای ثبت، نگهداری، به‌ اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری دانش‌های تولیدشده، پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش را در ۵ فاز اجرایی شامل ارزیابی بلوغ، طراحی ساختار، فرهنگ‌سازی، انجمن‌های خبرگی و راه‌اندازی سامانه مدیریت دانش در دستور کار خود قرار دهد.