شرکت نفت و گاز پارس


مروری بر طرح مستندسازی درس‌آموخته‌ها و راهکارهای برتر مدیریت طرح‌های توسعه‌ای 12 تا 24 پارس جنوبی

طرح مستندسازی درس‌آموخته‌ها و راهکارهای برتر مدیریت طرح‌های توسعه‌ای 12 تا 24 پارس جنوبی در اواخر سال 1396 با همت واحد پژوهش شرکت نفت و گاز پارس و با ابتکار مدیرعامل محترم سازمان آغاز شد. هدف کلی این طرح مستندسازی تجارب مدیریتی طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی با رویکرد استخراج دانش انسان‌محور بوده است تا با اخذ دانش اعم از درس‌آموخته‌ها و تجارب، راهکارها، موفقیت‌ها و ناکامی‌ها و دیدگاه‌ها پیرامون موضوعات کلیدی مدیریتی پیش آمده در فازهای 12 تا 24 پارس جنوبی، از خبرگان فعال در این محدوده، مجموعه‌ای ارزشمند برای آیندگان به یادگار بگذارد.
برخی از مهم‌ترین اهداف مورد انتظار از اجرای طرح مستندسازی درس‌آموخته‌ها و راهکارهای برتر مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های شرکت نفت و گاز پارس به شرح ذیل می‌باشد:
•    مستندسازی تجارب مدیریتی طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی (شامل فازهای 12 تا 24)؛
•    توسعه و اشتراک‌گذاری دانش و درس‌آموخته‌های پروژه‌ها و جلوگیری از دوباره‌کاری؛
•    تسهیل فرآیند دانش‌یابی و حداکثرسازی استفاده از دانش در بازه عمر آن؛
•    تقویت فرهنگ به‌اشتراک‌گذاری دانش در میان خبرگان؛
•    به‌روزرسانی شاخص‌های ارزیابی عملکرد پروژه‌ها؛
•    تقویت یکپارچه‌سازی منابع دانشی برای تسهیل جستجوی منابع دانشی پراکنده در شرکت نفت و گاز پارس؛
•    بهبود عملکرد و نتایج طرح‌ها و پروژه‌های آتی شرکت نفت و گاز پارس و پیشگیری از تکرار اشتباهات، با مشاهده عوامل مؤثر بر موفقیت‌ها و شکست‌ها؛
•    زمینه‌سازی توانمندسازی دست‌اندرکاران طرح‌ها و پروژه‌های شرکت نفت و گاز پارس از طریق توسعه آموزش درس‌آموخته‌های پیشین.
این طرح مبتنی بر متدولوژی‌ها و تکنیک‌های مدیریت دانش پروژه نظیر، بازنگری بعد از عمل، انتقال دانش پروژه، کمک همکار، انجمن خبرگی، گروه‌های بحث و بسیاری دیگر، در ساختاری یکپارچه انجام گرفت. در طی این طرح، نزدیک به 100 جلسه فردی و 1680 نفر-ساعت کارگاه‌های گروهی با حضور ده‌ها خبره و دست اندرکار پروژه، بیش از صد جلسه تحلیل و بررسی و ده‌ها جلسه بازبینی و نزدیک به چهارده هزار نفر-ساعت کارِ کارشناسی انجام شد.
طرح مذکور در شش فاز کلی شامل شناخت طرح‌ها و پروژه‌های فازهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، طراحی و پیاده‌سازی متدولوژی مدیریت دانش پروژه، تدوین ماتریس‌های تحلیلی، دانش‌های مدیریتی طرح‌ها، تدوین بسته‌های دانشی و گزارشات پروژه، تدوین نتایج جامع تجارب مدیریتی و مدیریت و کنترل پروژه به انجام رسیده است. خروجی نهایی طرح نیز به شرح زیر می‌باشد:
خروجی مشاوره مدیریت دانش
•جلد اول: هدف از تدوین این کتاب، ارائه چکیده‌ای از فعالیت‌ها و نتایج طرح می‌باشد.      
•جلد دوم تا پنجم: درس‌آموخته‌های جمع‌آوری شده در فرآیند مستندسازی درس‌آموخته‌های مدیریتی طرح توسعه فازهای 12 تا 24 پارس جنوبی را در حوزه‌های کلیدی مدیریتی پروژه در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. در هر فصل این خروجی به تحلیل وضعیت کلیه پروژه‌های مذکور در حوزه مدیریتی مورد نظر پرداخته شده و سپس درس‌آموخته‌ها به تفکیک آورده شده است. در پایان هر فصل نیز مجموعه‌ای از بایدونبایدهای مدیریتی به‌عنوان راهنمایی برای طرح‌های آتی برگرفته از درس‌آموخته‌های تدوین شده، ذکر شده است که طبیعتاً می‌تواند در کنار خبرگی‌های فنی و مدیریتی تصمیم‌گیران آينده شرکت نفت و گاز پارس ارزش‌افزوده ایجاد کند.

گنجینه تجارب طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی
مستندسازی تجارب و درس‌آموخته‌های فازهای 12 تا 24
  • جلد دوم
مدیریت یکپارچگی، محدوده، زمان و هزینه پروژه
 
  • جلد سوم
مدیریت کیفیت و منابع پروژه
  • جلد چهارم
مدیریت ارتباطات، ریسک و تدارکات پروژه
  • جلد پنجم
مدیریت ذی‌نفعان پروژه، مدیریت فصول مشترک، استراتژی قرارداد و بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست

اگرچه این روش در طرح‌های دیگری اجرایی شده بود، اما اجرای این متدولوژی در مقیاس مگاپروژه‌ها، تجربه‌ای کاملاً تازه برای مدیریت دانش در ایران بوده است که جز با همکاری تنگاتنگ تیم‌های کاری راهبری طرح از مدیرعامل محترم تا حوزه واحد پژوهش و فناوری شرکت نفت و گاز پارس، پیمانکاران اصلی فازهای 12 تا 24 پارس جنوبی و دانشگاه شهید بهشتی به‌عنوان مشاور مجری طرح ممکن نبود.
بدون تردید حمایت ارزشمند مدیرعامل محترم شرکت نفت و گاز پارس، پدیدآورنده و تداوم‌بخش این طرح بود و اعضای تیم پروژه در واحد پژوهش و فناوری شرکت نفت و گاز پارس با حضور و اشراف دقیق در این پروژه، انطباق خروجی‌ها با اهداف طرح را تضمین نمودند.
تجربه مستندسازی درس‌آموخته‌ها و راهکارهای برتر مدیریت طرح‌های توسعه‌ای 12 تا 24 پارس جنوبی، تجربه‌ای بسیار پرفراز و نشیب اما دلچسب برای تیم مشاوران توسعه آینده بود. امید است اجرای این طرح بتواند اندکی از ارزش درس‌آموخته‌های میدان پارس جنوبی را نمایان کند.