شرکت توسعه و عمران بهناد بنا


هدف شرکت توسعه و عمران بهناد بنا اجرای پروژه‌های ساختمانی همگام با توسعه تکنولوژی است. استراتژی این شرکت بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی متخصص و باتجربه، بکارگیری دانش و تکنولوژی‌های روز دنیا و استفاده از فرصت‌های بالقوه و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های بالفعل برای توسعه فعالیت‌ها می‌باشد. 
ضرورت موارد مذکور و اهمیت سرمایه‌های دانشی در این شرکت، مدیران را بر آن داشت که در راستای ثبت، نگهداری، به‌ اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری دانش‌های تولیدشده، پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش را در ۴ فاز اجرایی شامل ارزیابی بلوغ، انگیزش دانش‌محور، فرهنگ‌سازی و آموزش و راه‌اندازی سامانه مدیریت دانش در دستور کار خود قرار دهند.