بانک پارسیان


بانک پارسیان به‌صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیردولتی، در شهریور ماه ۱۳۸۰ مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و خدمات خود را از اسفند ماه ۱۳۸۰ ارائه کرد.
اهداف و چشم‌اندازهای بانک پارسیان نظیر توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در صنایع مختلف، کسب جایگاه برترین بانک در عرصه بازار داخلی، کسب بیشترین سهم از معاملات بین‌المللی کشور بین بانک‌های خصوصی، برترین بانک در گستره خدمات بانکی پیشرفته و توانمند و ایجاد رضایت حداکثری برای تمامی ذی‌نفعان؛ ضرورت حفظ و به اشتراک‌گذاری دانش تولید شده در چرخه امور بانکی را در ذهن مدیران ارشد بانک دوچندان کرد. بنا بر ضرورت موارد مذکور در سال ۱۳۹۸ برنامه مدیریت دانش به صورت مصوب در برنامه استراتژیک بانک قرار گرفت.
در همین راستا پروژه پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش از مهرماه ۱۳۹۹، در بانک پارسیان کلید خورد. در این پروژه ۶ فاز اصلی که عبارتند از شناخت، ارزیابی بلوغ مدیریت دانشی، طراحی ساختار، فرهنگ‌سازی، ایجاد انجمن‌های خبرگی و راه‌اندازی سامانه مدیریت دانش در بازه زمانی ۸ ماهه در دستور کار قرار گرفت.