شرکت ملی حفاری ایران


شرکت ملی حفاری ایران بزرگ‌ترین شرکت ایرانی در زمینه حفاری اکتشافی، توصیفی، توسعه‌ای، تعمیر و تکمیل چاه‌های نفت، گاز و زمین‌گرمایی در خشکی و فراساحل و در مخازن متعارف و غیرمتعارف می‌باشد. این شرکت در ارائه خدمات فنی و تخصصی و مدیریت پروژه‌های حفاری بازیگر اصلی این حوزه در کشور بوده و نقش محوری در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی در صنایع بالادستی زنجیره ارزش نفت و گاز کشور ایفا می‌کند. سابقه طولانی در ارائه خدمات یکپارچه، نوآوری در عملیات خاص حفاری و مدیریت بحران از نقاط قوت شرکت ملی حفاری ایران محسوب می‌شود. همچنین این شرکت با بهره‌مندی از حسن شهرت در ارائه خدمات تخصصی متنوع، تعدد ناوگان، فناوری‌های کارآمد و نوین و بهره‌گیری از منابع انسانی ارزشمند و کلیدی، بهترین و سریع‌ترین خدمات را به مشتریان داخل و خارج کشور ارائه می‌دهد.
در راستای فعالیت‌های فاز آموزش و فرهنگ‌سازی مدیریت دانش پروژه مستندسازی و به اشتراک‌گذاری تجارب سازمان در شرکت ملی حفاری ایران، کارگاه‌های آموزش مفاهیم مدیریت دانش و دانش‌نویسی از هفته دوم شهریورماه ۹۹ آغاز شده است.
در این کارگاه‌های آموزشی مدیریت دانش، علاوه بر آشنایی پرسنل بخش خدمات ویژه حفاری با مفاهیم و اصول مدیریت دانش، تکنیک دانش‌نویسی و تجربه‌نگاری به صورت عملی آموزش داده می‌شود.