بانک شهر


بانک شهر با ارائه خدمات نوین بانکی به عنوان یکی از بانک های برتر در سیستم مالی و اعتباری ایران شناخته می شود. توجه به نوآوری، مشتری مداری، انعطاف پذیری، بهره گیری از فناوری اطلاعات برای پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان، ارتقای توانمندی کارکنان بانک سبب شد تا مدیران بانک شهر نسبت به پیاده سازی مدیریت دانش و نهادینه کردن آن در فرآیندهای کاری بانک اقدام نمایند، تا با بهره گیری از تجربیات تمامی کارکنان به سمت بهبود رضایت مندی مشتریان و افزایش سود آوری بانک قدم بردارند. بر این اساس و با همکاری تیم خبره مشاوران توسعه آینده، طرح جامع مدیریت دانش در اسفندماه ۱۳۹۵ آغاز شد.بر این اساس، محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت مشاوران توسعه آینده به بانک شهر به شرح ذیل می باشد:
  • شناخت و ارزیابی بلوغ و آمادگی مدیریت دانش و ارائه راهکارهای مدیریت دانش
  • طراحی و ساختار سازمانی و رویه های مدیریت دانش
  • فرهنگ‌سازی و آموزش برای ثبت، تسهیم و اخذ دانش
  • طراحی و تشکیل شبکه های دانشی (COP)
  • پیاده‌سازی نرم افزار جامع مدیریت دانش (MTAShare)