مستندسازی تجارب خبرگان

Expert’s Knowledge Acquisition

اگر خبرگان سازمان‌ها را به عنوان مهم‌ترین منبع خلق دانش سازمانی بدانیم، باید راهی برای شناسایی و کسب این سرمایه بی بدیل پیدا کنیم. خبرگان سازمانی با شاخص‌هایی مانند سابقه کاری، مرجعیت تخصصی و مدیریتی و نیز همراهی در لحظات تاریخی سازمان متمایز می‌شوند. این افراد مرجعی ارزشمند از درس‌آموخته‌های سازمان شما محسوب می‌شوند که به راحتی با بازنشستگی یا هرگونه جدایی‌شان از سازمان فراموش می‌شوند و سازمان در هر سال خود را از جمعیتی از آن‌ها محروم می‌کند. مستندسازی تجارب خبرگان تلاشی ساختاریافته برای شناسایی خبرگان و برترین درس‌آموخته‌های آن‌ها و سپس اجرای تکنیک‌هایی برای استخراج این بسته‌های دانشی و تدوین و بازنشر آن‌ها است. دستاورد مستندسازی تجارب خبرگان بسته‌های ارزشمند دانش‌های پنهان سازمانی است که هر یک می‌تواند در آینده از تکرار یک اشتباه بزرگ جلوگیری کند و یا زمینه‌ساز توسعه‌ای جدید باشد.

صنایع پیشرو

صنایع گوناگون در ایران همواره از رها کردن این سرمایه‌های ارزشمند دچار خسارت شده‌اند و مستندسازی تجارب خبرگان راه‌حلی موثر برای جبران این خسارت است. شرکت‌هایی که با متخصصان در آستانه بازنشستگی، جابجایی‌های فراوان در پست‌های مدیریتی و یا ساختار دوکوهانه (جمعیت بزرگ جوان و مدیران مین و خبره) برخوردارند، مخاطبان اصلی این راه‌حل مدیریت دانش هستند.

مشاوران توسعه آینده

مشاوران توسعه آینده، در سال ۱۳۸۴ اولین طرح مستندسازی تجارب خبرگان در ایران را با یک متدولوژی ابداعی که ترکیبی از تکنیک‌های مطرح این موضوع در جهان بود، شروع کرد. این طرح که در صنعت پتروشیمی آغاز شد، نقطه آغازی بر روندی بود که تا کنون قریب به ۵۰۰ مدیر و متخصص را در صنایع مختلف ایرانی در بر گرفته است.

متد مشاوران توسعه آینده

  • شناسایی خبرگان و اولویت‌بندی آن‌ها
  • تعیین حوزه کلیدی دانش خبرگان
  • تخصیص تکنیک‌های مستندسازی تجارب خبرگان
  • شخصیت‌شناسی خبره
  • راهبری جلسات استخراج سرخط‌های دانشی
  • جلسات مستندسازی دانش
  • تدوین بسته‌های دانشی و بازخورد
  • قالب‌دهی و انتشار مکتوب و الکترونیکی (مولتی مدیا)

  •  

به روز باشید

اهمیت ویژه مدیریت دانش و نقش آن در زمان ...

ادامه

مدیریت دانش، معماری خشت اول

ادامه

مدیریت دانش واکنشی یا مدیریت دانش پیشگیر ...

ادامه

تعریف چشم‌انداز و دامنه مدیریت دانش در س ...

ادامه

10 شباهت بین دانش و الکتریسیته

ادامه

بررسی چند نمونه موفق در پیاده‌سازی مدیری ...

ادامه

ISO 30401: تحقق مدیریت دانش از طریق کارب ...

ادامه

آیا می‌توان مدیریت دانش را بدون ارزیابی ...

ادامه

کارگاه‌های آموزش و راهبری مهندسان دانش د ...

ادامه

طرح جامع مدیریت دانش در شرکت بازآفرینی ش ...

ادامه

طرح جامع مدیریت دانش در بانک رفاه کارگرا ...

ادامه

مستندسازی تجارب ساخت و راه‌اندازی گلخانه ...

ادامه

شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده، توانست ضمن جمع‌آوری تجربیات مربوط به "طراحی و ساخت گلخانه‌ها" بستر نرم‌افزاری مناسبی را برای درج تجربیات جدید طراحی گلخانه‌ها ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

هلدینگ میدکو از اوایل دهه نود توسعه مدیریت دانش را با همکاری مشاوران توسعه آینده آغاز نمود. اجرای مدیریت دانش در میدکو با یک پروژه پایلوت در سطح ستاد آغاز شد و به سرعت در شرکت های زیرمجموعه توسعه پیدا...