عوامل مهم شکست پروژه‌های مدیریت دانش با بررسی 9 شرکت بزرگ!

محمد حسن بختیاری    محمد حسن بختیاری
   کارشناس ارشد مدیریت دانش
  

تاریخ انتشار:
1400/2/8
در سال‌های اخیر، پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای مشاوره مدیریت شناخته شده است. لذا سازمان‌ها به منظور مدیریت هر چه کارآمدتر طراحی و اجرای سیستم مدیریت دانش باید از عوامل موثر در موفقیت و شکست این پروژه آگاه باشند. همانطور که شناخت عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش و تمرکز بر آن در  موفقیت سازمان‌ها اثرگذار است، شناسایی درس آموخته‌ها و عوامل شکست برنامه نیز تاثیر به سزایی در طراحی و راهبری سیستم مدیریت دانش دارد.
در این مطلب عوامل مهم شکست پروژه‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش در 9 شرکت و سازمان ارزیابی و احصاء شده است. این عوامل، به عنوان فاکتورهای کلیدی و موثر در عدم موفقیت نظام‌های مدیریت دانش شناسایی شده‌اند. 
 

شکست پروژه مدیریت دانش در شرکت دارویی آمریکایی (Pharmaceutical Company)

 
 
•    عدم تسهیم دانش به علت نبود اعتماد سازمانی و در نتیجه احتکار دانش
•    درک اشتباه نسبت به مفاهیم و اهداف مدیریت دانش به علت عدم آموزش کافی
•    عدم درک مناسب از ویژگی‌های دانش و درس آموخته مناسب و در نتیجه تسهیم دانش نامرتبط و نامناسب
•    عدم مشارکت مناسب کارکنان
•    نبود استراتژی کارآمد و موثر به منظور توسعه مدیریت دانش در سازمان
•    نبود سیستم پاداش‌دهی اثربخش

شرکت بین المللی (Global Company)

•    عدم تخصیص بودجه جداگانه و کافی برای مدیریت دانش
•    وابستگی و تمرکز بیش از اندازه به بعد تکنولوژی و فناوری اطلاعات و عدم توجه کافی به فرهنگ‌سازی مدیریت دانش
•    کاهش بدون برنامه پیرامون سرمایه‌گذاری در پروژه مدیریت دانش 
•    ساختار نامناسب بسته‌های دانشی و عدم امکان بهره‌برداری کامل از بسته‌های درس آموخته ثبت شده


شرکت حمل و نقل ایرانی (Iranian Transportation Company)

•    عدم تسهیم دانش به علت احتکار و نبود اعتماد سازمانی
•    انتخاب نامناسب اعضای تیم مدیریت دانش
•    فقدان فرهنگ دانش‌محور در سازمان
•    عدم تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد 
•    مقاومت در برابر تغییر
•    عدم توانایی تیم مدیریت دانش در ایجاد ارتباط موثر با سایر واحدهای سازمان به منظور جلب مشارکت
•    ساختار نامناسب بسته‌های دانشی و عدم امکان بهره‌برداری کامل از بسته‌های درس آموحته ثبت شده
•    نبود سیستم پاداش‌دهی مدیریت دانش
•    عدم آشنایی کارکنان با ابزارها و راهکارهای مختلف مدیریت دانش 
•    عدم وجود رویه ارزیابی و سنجش نتایج پروژه مدیریت دانش


شرکت تولیدی در هنگ کنگ (HS)

•    فقدان فرهنگ مدیریت دانش و دانش‌محور در سازمان
•    عدم آشنایی مدیران ارشد با جنبه‌‌های مختلف پروژه‌های مدیریت دانش
•    عدم زمان‌بندی و برنامه‌ریزی دقیق 
•    عدم تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد 
•    عدم آشنایی کارکنان با ابزارها و راهکارهای مختلف مدیریت دانش 
•    عدم وجود رویه ارزیابی و سنجش نتایج پروژه مدیریت دانش
•    عدم وجود ارتباط موثر ولازم میان کارکنان

سازمان نیروهای مسلح سوئد (Swedish Armed Forces) 

•    عدم تسهیم دانش به علت احتکار دانش و نبود اعتماد سازمانی
•    درک اشتباه در خصوص مفاهیم و اهداف مدیریت دانش
•    زیرساخت‌های فنی نامناسب
•    مقاومت در برابر تغییر
•    افزایش هزینه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش و عدم بازگشت سرمایه  
•    ساختار نامناسب بسته‌های دانشی و عدم امکان بهره‌برداری کامل از بسته‌های درس آموحته ثبت شده
•    عدم مشارکت کافی کارکنان
•    عدم وجود ارتباط موثر ولازم میان کارکنان


دفتر مرکزی شرکت اروپایی (European-headquartered Company)

•    عدم تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد 
•    عدم انتقال دانش به افرادی با نیاز دانشی مرتبط 
•    عدم مدیریت اختلاف نظرها و تنش‌های میان واحدی توسط مدیریت ارشد
•    نبود استراتژی کارآمد و موثر به منظور توسعه مدیریت دانش در سازمان
•    عدم وجود رویه ارزیابی و سنجش نتایج پروژه مدیریت دانش

شرکت تولیدکننده اروپایی دارای شعبه در 30کشور (Manufacturing Company)

•    عدم انتقال دانش به افرادی با نیاز دانشی مرتبط 
•    عدم مشارکت کافی کارکنان
•    عدم وجود رویه ارزیابی و سنجش نتایج پروژه مدیریت دانش
•    عدم شناسایی و تعیین رابطه و نوع اثرگذاری راهکارهای مدیریت دانش بر فرآیندهای اصلی شرکت
•    کاربرپسند نبودن نرم افزار مدیریت دانش

بانک جهانی (Global Bank)

•    عدم تسهیم دانش به علت احتکار دانش و نبود اعتماد سازمانی
•    درک اشتباه در مورد مفاهیم و اهداف پروژه
•    عدم تخصیص بودجه جداگانه و کافی برای مدیریت دانش
•    عدم تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد 
•    ضعف مشاوران بیرونی در ایجاد ارتباط و تعامل با افراد مختلف سازمان 
•    زیرساخت فنی نامناسب
•    عدم توانایی تیم مدیریت دانش در ایجاد ارتباط موثر با سایر واحدهای سازمان به منظور جلب مشارکت
•    عدم انتقال دانش به افرادی با نیاز دانشی مرتبط 
•    عدم مشارکت کافی کارکنان
•    عدم مدیریت اختلاف نظرها و تنش‌ها میان واحدی توسط مدیران ارشد
•    ضعف مشاوران بیرونی در شناسایی دانش و فرآیندهای سازمان 


شرکت مخابرات (Telecommunication Company)  

•    عدم تخصیص بودجه جداگانه و کافی 
•    فقدان فرهنگ مدیریت دانش و دانش محور در سازمان
•    عدم تعهد و پشتیبانی مدیر ارشد 
•    زیرساخت‌های فنی نامناسب
•    عدم وجود ارتباط موثر و لازم میان کارکنان
•    عدم شناسایی و تعیین رابطه و نوع اثرگذاری راهکارهای مدیریت دانش بر فرآیندهای اصلی شرکت

 

با بررسی این دلایل می‌توان در پروژه‌های مدیریت دانش موفقیت‌های بیشتری کسب نمود.


به روز باشید

شناسایی چالش‌ها و فرصت‌ها در مدیریت دانش اولین قدم پیاده‌سازی مدیریت دانش-mta.co.ir

شناسایی چالش‌ها و فرصت‌ها؛ اولین قدم در ...

شناسایی چالش‌ها و فرصت‌ها؛ اولین قدم در پیاده‌سازی مدیریت دانش

اشتراک دانش و راه های تشویق افراد به اشتراک دانش

5 راهکار موثر برای تشویق افراد به اشتراک ...

5 راهکار موثر برای تشویق افراد به اشتراک دانش

ابزارهای استخراج دانش با تحولی عظیم روبرو شدند

ابزارهای استخراج دانش در آغاز عصر دانش و ...

ابزارهای استخراج دانش در آغاز عصر دانش و تحول هوشمند!

چارچوب APO در مدیریت دانش چیست؟ روش‌های اجرا و چگونگی آن ... - mta.co.ir

چارچوب APO در مدیریت دانش؛ از مبانی تا ا ...

چارچوب APO در مدیریت دانش؛ از مبانی تا اجرا

پیشنهادات رهبران مدیریت دانش برای سال 2021 که سال خاصی از نظر بحران کرونا و....

مهمترین پیشنهادات رهبران مدیریت دانش برا ...

مهمترین پیشنهادات رهبران مدیریت دانش برای سال ۲۰۲۱

بازی سازی در سازمان با هدف اشتراک دانش بیشتر

چگونه بازی‌سازی استراتژی اشتراک دانش شما ...

چگونه بازی‌سازی استراتژی اشتراک دانش شما را بهبود می‌بخشد؟

عوامل مهم شکست پروژه‌های مدیریت دانش با بررسی 9 شرکت بزرگ!

عوامل مهم شکست پروژه‌های مدیریت دانش با ...

عوامل مهم شکست پروژه‌های مدیریت دانش با بررسی 9 شرکت بزرگ!

تسهیم دانش را فراموش و جستجوی دانش را تشویق کنید.

تسهیم دانش را فراموش و جستجوی دانش را تش ...

تسهیم دانش را فراموش و جستجوی دانش را تشویق کنید.

طرح مستندسازی تجارب مدیریتی خبرگان شرکت ساتکاب

طرح مستندسازی تجارب مدیریتی خبرگان شرکت ...

طرح مستندسازی تجارب مدیریتی خبرگان شرکت ساتکاب

مهندس طاهری- صنایع یاس ارغوانی

مهندس طاهری- صنایع یاس ارغوانی

نظام جامع مدیریت دانش با همکاری سازنده و تعهد کاری مجموعه مشاوران توسعه آینده توسط شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی در مدیریت امور فناوری اطلاعات بانک ملت، با موفقیت پیاده‌سازی شد.
با عنایت به این موضوع که استفاده افراد از فرآیندها و ابزارهای مدیریت دانش و مشارکت در این مهم کاملاً امری فرهنگی است؛ کماکان جهت مشارکت حداکثری همکاران و اثربخش‌سازی دانش‌ها و تجارب اشتراک‌گذاری‌شده در ابتدای مسیر هستیم. همچنین امیدواریم با همکاری و رهنمودهای ارزنده تیم مشاوران توسعه آینده به موفقیت کامل در این مسیر نائل آییم

 

مهندس اقتداریان- شرکت پتروشيمی رازی

مهندس اقتداریان- شرکت پتروشيمی رازی

مشاوران توسعه آینده به‌عنوان اولین شرکت ایرانی که از سال ۱۳۸3 در حوزه مدیریت دانش فعالیت داشته، توانسته است با بکارگیری روش‌های نوین و به‌روزآوری شیوه‌های کاری در صنایع بزرگ کشور ایفای نقش نماید. این نقش آفرینی با کشف، استخراج و غنی‌سازی دانش سازمانی و بهبود روش‌های انجام کار، به شکل چشم‌گیری در طیف وسیعی از مشتریان منجر به کاهش دوباره‌کاری‌ها، افزایش مزیت رقابتی و تاب‌آوری آن‌ها در فضای کسب‌و‌کار شده است.

مهندس صدری- شرکت ملی گاز ایران

مهندس صدری- شرکت ملی گاز ایران

جمع‌آوری قریب به 1500 بسته دانشی ارزشمند از 50 مدیر ارشد و خبره شرکت ملی گاز ایران ،کاری دشوار اما کم نظیر بود که تیم اجرایی و کارشناسان به خوبی از عهده آن بر آمدند.

مهندس شریف زاده- شهرداری منطقه 10

مهندس شریف زاده- شهرداری منطقه 10

در سال ۱۳۹۱ به همت اداره آموزش شهرداری منطقه ۱۰ تهران، سیستم مدیریت دانش شهرداری منظقه ۱۰ راه‌اندازی شد. با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده مراحل شناخت، SWOT، شناسایی فیلدهای دانشی شهرداری، مصاحبه با خبرگان و... انجام پذیرفت و در نهایت با نصب نرم‌افزار مدیریت دانش، سامانه شهرداری منطقه ۱۰ راه‌اندازی شد. شهرداری منطقه ۱۰ تهران اولین شهرداری در سراسر کشور است که دارای این سامانه بوده و به‌طور فعالانه نسبت به استخراج و اشتراک دانش کارکنانش اقدام می‌نماید.  توسعه مشارکت عمومی کارکنان در فرآیندهای سازمانی، توسعه یادگیری در سطح کارکنان، پرهیز از دوباره‌کاری، کاهش هزینه‌ها و... بخشی از ثمرات راه‌اندازی این سیستم می‌باشد.

دکتر جعفرپور- مدیر دانش اسبق وزارت راه و ترابری

دکتر جعفرپور- مدیر دانش اسبق وزارت راه و ترابری

آینده شرکت مشاوران توسعه آینده در حوزه مدیریت دانش بسیار درخشان است. این شرکت آغازگر خوبی برای مدیریت دانش در ایران بوده است.

دکتر فلاح کهن- مسئول مدیریت دانش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

دکتر فلاح کهن- مسئول مدیریت دانش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای


کادر مجرب و دانش آموخته شرکت مشاوران توسعه آینده با پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش و استقرار نرم‌افزار مرتبط به همراه ارائه بیش از ۱۶۰۰ نفر ساعت آموزش و ثبت ۱۸۰ بسته دانشی گامی بلند در جهت دستیابی به اهداف دانشی و ارتقاء بینش کارکنان سازمان برداشته است.
 

مهندس تهرانخواه- هلدینگ کشاورزی پارس

مهندس تهرانخواه- هلدینگ کشاورزی پارس

شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده، توانست ضمن جمع‌آوری تجربیات مربوط به "طراحی و ساخت گلخانه‌ها" بستر نرم‌افزاری مناسبی را برای درج تجربیات جدید طراحی گلخانه‌ها ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

دکتر لطیفی- شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

دکتر لطیفی- شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

به دنبال گسترش فعالیت‌های شرکت ساتکاب، ایجاد بانک دانشی و آشنایی افراد با تکنیک‌های مدیریت دانش امری الزامی محسوب می‌شد که شرکت مشاوران توسعه آینده با ارائه خدمات تخصصی در این حوزه توانست ما را در این امر یاری کند.

هلدينگ میدکو

هلدینگ میدکو از اوایل دهه نود توسعه مدیریت دانش را با همکاری مشاوران توسعه آینده آغاز نمود. اجرای مدیریت دانش در میدکو با یک پروژه پایلوت در سطح ستاد آغاز شد و به سرعت در شرکت های زیرمجموعه توسعه پیدا...

شهرداری منطقه 10

امروزه گسترش فعالیت‌ها، تنوع و تعدد نیازهای زندگی شهری، فرصت اشتباه و اختراع دوباره چرخ را از سازمان‌های خدماتی گرفته است. هزینه تولید دوباره دانش و ریسک از دست دادن آن افزایش یافته و مدیریت...

پالایش نفت تهران

شرکت پالایش نفت تهران به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های کشور از سال ۱۳۸۷ سفر مدیریت دانشی خود را با مشاوران توسعه آینده آغاز نمود. در آن سال‌ها بسیاری در مورد کارایی ا...

صنایع مس شهید باهنر

عدم مشارکت نیروی انسانی در فعالیت‌های مدیریت دانش به عنوان یکی از چالش‌های سازمانی شناخته شده است. لذا بسیاری از سازمان‌های کشور به هنگام پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان خود با ای...