بانک رفاه کارگران


بانک رفاه کارگران به‌‌عنوان بازوی ارائه خدمات مالی و بانکداری سازمان تأمین اجتماعی ایران، در سال ۱۳۳۸ تأسیس شد. این بانک دارای ۱۰۳۵ شعبه در سراسر کشور ‌باشد و بیش از ۹ هزار نفر نیروی انسانی در آن اشتغال دارند.
بانک رفاه نیز همچون سایر بانک‌ها و موسسات مالی معتبر دنیا در راستای حفظ سرمایه‌های فکری خود و تسهیم دانش سازمانی، رویکرد استفاده از مدیریت دانش را در دستور کار خود قرار داد. طرح جامع مدیریت دانش بانک رفاه با مشارکت شرکت مشاوران توسعه آینده و اداره آموزش و توسعه دانش بانک رفاه، با بررسی سطح بلوغ مدیریت دانش در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد. با تدوین نقشه راه مدیریت دانش بانک رفاه کارگران، آموزش‌های عمومی و تخصصی همانند دوره‌های آموزشی مفاهیم مدیریت دانش و روش‌های ثبت و تدوین درس‌آموخته با حضور دانشکاران این بانک برگزار شد. در راستای بهبود فضای تعاملی دانشی، تشکیل و راهبری انجمن‌های خبرگی در ادارات "سازمان و بهبود روش‌ها"، "منابع انسانی " و "اعتبارات و بررسی طرح‌ها" انجام و با نصب و استقرار نرم‌افزار مدیریت دانش (MTAshare۴.۲) ، کارگاه‌های آموزشی نرم‌افزار نیز در این بانک برگزار شد. امید است با توسعه فعالیت‌های مدیریت دانش، تسهیم دانش در ستاد و شعب این بانک بیش از پیش، عملیاتی شود.