صنایع مس شهید باهنر


یکی از چالش‌های سازمانی، عدم مشارکت نیروی انسانی در فعالیت‌های مدیریت دانش است. لذا بسیاری از سازمان‌های کشور به هنگام پیاده‌سازی مدیریت دانش با این چالش مواجه می‌شوند که شرکت صنایع مس شهید باهنر نیز از این قاعده مستثنی نبود. شاخص‌هایی که در پرسشنامه سنجش بلوغ مدیریت دانش به‌منظور شناسایی فرهنگ سازمانی در زمینه مشارکت و همکاری عمومی در نظر گرفته شده؛ عبارتند از: مشارکت مدیران، اعتماد سازمانی، کارتیمی و مشارکت کارکنان. این شاخص‌ها بیانگر اهمیت روحیه مشارکت در فرهنگ سازمانی است که متضمن موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش خواهد بود.
شرکت صنایع مس شهید باهنر به‌عنوان بزرگترین مجتمع صنعتی ارتباط‌دهنده معادن مس و روی کشور با صنایع تولیدی به شمار می‌رود. در سال 1397، پروژه پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت دانش در هشت حوزه؛ شامل کارخانه لوله مسی، نورد، تعمیرات مکانیک، تعمیرات برق، تحقیق و توسعه، سیستم‌های مدیریتی، بازاریابی و فروش و فناوری اطلاعات به‌عنوان پایلوت در این شرکت اجرا شد.
یکی از شاخص‌ترین عناصر موفقیت مس شهید باهنر در طی فرآیند پیاده‌سازی مدیریت دانش، انگیزش و مشارکت پرسنل شرکت بود. در ادامه مصداق‌هایی از نگرش‌ها و اقداماتی که منجر به افزایش مشارکت پرسنل در پیاده‌سازی مدیریت دانش و در نهایت ایجاد یک شبکه فعال تسهیم دانش شد، بیان می‌شود.

کارگاه‌های آموزش و راهبری مهندسان دانش در شرکت صنایع مس شهید با هنر

امروزه سازمان‌ها برای تبدیل شدن به سازمان دانش‌محور نیاز به مجموعه‌ای از نقش‌ها و وظایف دارند که به استقرار و پشتیبانی از مدیریت دانش کمک می‌کنند. یکی از الزامات مهم استقرار مدیریت دانش، وجود افرادی است که در ساختارهای مشخص و تعریف شده‌ای به‌عنوان تسهیل‌کننده استقرار مدیریت دانش در شرکت مشارکت‌ کنند. این افراد علاوه بر اینکه خود به‌عنوان یک دانشکار محسوب می‌شوند، قادرند شرکت صنایع مس شهید باهنر را در اجرای برخی اقدامات مدیریت دانش یاری کنند.
تسهیل‌کنندگان یا مهندسان دانش تعدادی از دانشکاران فعال و علاقه‌مند به مدیریت دانش می‌باشند که در راستای جاری‌سازی فرآیندهای مدیریت دانش در شرکت صنایع مس شهید با هنر و نظارت بر آن، به تیم مدیریت دانش یاری می‌رسانند. مهندسان دانش نماینده دانشکاران واحد سازمانی خود برای ارتباط با تیم مدیریت دانش و تسهیل پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش می‌باشند.
در شرکت مس شهید باهنر، پس از برگزاری جلسات هدفمند با مدیران هر یک از واحدهای پایلوت در آبان ماه ۹۷، مشخصات، شایستگی‌ها و وظایف مهندسان دانش تشریح و تبیین شد و پس از بررسی افراد واجد شرایط، دو نفر از هر واحد به‌عنوان مهندس دانش برگزیده شدند.
سپس جهت توانمندسازی مهندسان دانش و ارائه آموزش‌های مدیریت دانش در سطح تخصصی سه کارگاه در آذرماه و دی ماه ۱۳۹۷ با موضوعات مختلفی نظیر، تببین شرح وظایف، روش‌های شناسایی منابع دانشی واحدهای کاری و تکنیک‌های مختلف مدیریت دانش برگزار شد.
صنایع مس شهید باهنر

عدم مشارکت نیروی انسانی در فعالیت‌های مدیریت دانش به عنوان یکی از چالش‌های سازمانی شناخته شده است. لذا بسیاری از سازمان‌های کشور به هنگام پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان خود با ای...