شهرداری منطقه 10


امروزه گسترش فعالیت‌ها، تنوع و تعدد نیازهای زندگی شهری، فرصت اشتباه و اختراع دوباره چرخ را از سازمان‌های خدماتی گرفته است. هزینه تولید دوباره دانش و ریسک از دست دادن آن افزایش یافته و مدیریت دانش به عنوان تنها راهکار ضروری و اجتناب ناپذیر نقش‌آفرینی می‌کند. خصوصا در شهرداری‌ها که مدیریت، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مفاهیم پیچیده‌ای چون انسان، خانواده، اجتماع، محیط زیست، تکنولوژی، بهداشت، حمل و نقل و ... را به عهده گرفته‌اند. تا زمانیکه به اتاق‌های شلوغ و پر رفت و آمد یکی از شهرداری‌های تهران قدم نگذارید و با کارمندان آن نیز هم‌صحبت نشوید؛ حساسیت و پیچیدگی امور شهری را درک نخواهید کرد، به خصوص اگر این شهرداری در منطقه‌ای قدیمی و کوچک با ساختار متراکم، بافت فرسوده و تراکم جمعیت بالا باشد. تنوع خدمات شهری و تقاضای زیاد و پراکنده درکنار منابع محدود، این حساسیت و پیچیدگی را دو چندان کرده است.
شهرداری منطقه 10
مهندس شریف زاده- شهرداری منطقه 10
در سال ۱۳۹۱ به همت اداره آموزش شهرداری منطقه ۱۰ تهران، سیستم مدیریت دانش شهرداری منظقه ۱۰ راه‌اندازی شد. با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده مراحل شناخت، SWOT، شناسایی فیلدهای دانشی شهرداری، مصاحبه با خبرگان و... انجام پذیرفت و در نهایت با نصب نرم‌افزار مدیریت دانش، سامانه شهرداری منطقه ۱۰ راه‌اندازی شد. شهرداری منطقه ۱۰ تهران اولین شهرداری در سراسر کشور است که دارای این سامانه بوده و به‌طور فعالانه نسبت به استخراج و اشتراک دانش کارکنانش اقدام می‌نماید.  توسعه مشارکت عمومی کارکنان در فرآیندهای سازمانی، توسعه یادگیری در سطح کارکنان، پرهیز از دوباره‌کاری، کاهش هزینه‌ها و... بخشی از ثمرات راه‌اندازی این سیستم می‌باشد.
شهرداری منطقه 10

امروزه گسترش فعالیت‌ها، تنوع و تعدد نیازهای زندگی شهری، فرصت اشتباه و اختراع دوباره چرخ را از سازمان‌های خدماتی گرفته است. هزینه تولید دوباره دانش و ریسک از دست دادن آن افزایش یافته و مدیریت...