هلدينگ میدکو


شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدنی خاورميانه (میدکو)، به صورت صددرصد خصوصی و سهامی عام به منظور سرمايه‌گذاری و توسعه در بخش معادن و صنايع معدنی كشور، در آذرماه سال ۱۳۸۶ تأسيس و آغاز به كار نموده است. اين هلدينگ تخصصی به همراه مجموعه‌‌‌ای از شرکت‌های تابعه، در راستای تحقق چشم‌انداز شرکت که همانا تبدیل شدن به هلدينگ معدنی صنعتی رتبه یک در منطقه خاورميانه با عملكردی منطبق با كلاس جهانی، گام برمی‌دارند.
شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدنی خاورميانه (میدکو) با تکیه بر علم روز دنیا و دانش فنی پرسنل خود، کاری عظیم و نو را در عرصه صنایع معدنی کشور و منطقه، شروع و با گذشت زمان کوتاهی به یکی از شرکت‌های پیشرو این صنعت در کشور، بدل شده است.

پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش در شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (میدکو)

هلدینگ میدکو از اوایل دهه ۹۰، توسعه مدیریت دانش را با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده آغاز نمود. اجرای مدیریت دانش در میدکو با یک پروژه پایلوت در سطح ستاد آغاز شد و به سرعت در شرکت‌های زیرمجموعه توسعه پیدا کرد. میدکو با توسعه سریع همزمان فعالیت‌های معدنی، اجرای پروژه‌های بزرگ و بهره‌برداری از واحدهای معدنی به شدت نیازمند گردش دانشی حداکثری و نیز جمع‌آوری دانش در سطح سازمان گسترده خود برای کاهش خطاها و هم‌افزایی‌ها بود. بنابراین بهره‌برداری و به‌کارگیری از مدیریت دانش با راه‌حل‌های متناسب بایستی در تمامی این حوزه‌ها آغاز می‌شد. لازم به ذکر است میدکو رکورد بالاترین سرمایه‌گذاری معدنی در کشور را در سال‌های مختلف داشته و همین امر سبب افزایش نگرانی مدیران برای چگونگی استفاده حداکثری از سرمایه و توان موجود می‌شد.
شرکت مشاوران توسعه آینده در اولین گام، برای ساختارسازی مدیریت دانش اقدام به توسعه تیم‌های مدیریت دانش در سطح چهارده شرکت زیرمجموعه هلدینگ نمود و برای انواع مختلف این سازمان‌ها مجموعه‌های متفاوتی از راه‌حل‌های مدیریت دانش را ارائه داد. 

اجرای طرح توسعه مدیریت دانش در هلدینگ میدکو

حجم فراوان دانش موجود در فرآیندهای کاری وسیع و پراکنده و ماهیت پروژه‌محوری این شرکت، مدیران میدکو را بر آن داشت که با پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش و استقرار نرم‌افزار جامع مدیریت دانش MTAShare، اقدام به ثبت و نگهداری از دانش تولید شده حین فرآیندهای کاری و پروژه‌ها نمایند و بر این اساس مشاوران توسعه آینده را به عنوان مشاور و مجری طرح، انتخاب نمودند. تجربه پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش در مجموعه میدکو، نشان داد که مدیریت دانش در این مجموعه بزرگ، بسیار حیاتی بوده و نتایج مثبت بدست آمده از این طرح طی چندین ماه، مؤید این موضوع می‌باشد.
حفظ این جایگاه و نتیجه‌گیری واقعی و عملیاتی از مدیریت دانش مستلزم تداوم هوشمندانه فعالیت‌های مدیریت دانش، شامل توسعه راه‌حل‌ها و نفوذ آن‌ها در لایه‌های سازمانی است. در همین راستا و جهت حصول این مهم، طرح توسعه مدیریت دانش از اواسط تیرماه ۱۳۹۳ در غالب یک پروژه ۷ ماهه در این شرکت آغاز شده است.
 
هلدينگ میدکو

هلدینگ میدکو از اوایل دهه نود توسعه مدیریت دانش را با همکاری مشاوران توسعه آینده آغاز نمود. اجرای مدیریت دانش در میدکو با یک پروژه پایلوت در سطح ستاد آغاز شد و به سرعت در شرکت های زیرمجموعه توسعه پیدا...