گروه صنعتی بارز


گروه صنعتی بارز (با نام قبلی مجتمع صنايع لاستيك كرمان) در فروردين ماه 1372 توسط رياست جمهوری اسلامي ايران افتتاح شد و نام تجاری "بارز" را برای محصولات خود برگزيد. اين گروه فعاليت تجاری خود را از سال 1373 آغاز نمود و ظرفيت اوليه‌ی آن 25000 تن در سال انواع تاير، تيوپ و نوار وسايط نقليه‌ی سبك و سنگين و همچنين كشاورزی بود كه دو سال پس از شروع توليد تحقق يافت. تايرهای توليدی اين گروه با نام تجاری "بارز" به بازار معرفی شد و ديری نپاييد كه مورد استقبال مصرف كنندگان قرار گرفت.
گروه صنعتی بارز با بهره‌گيری از مدل EFQM به عنوان يك راهكار تعالی سازمانی و تكنيك BSC(كارت امتياز متوازن) در سال‌های اخير، بر شفاف نمودن اهداف راهبردی در راستای ارزش‌های ياد شده تمرکز نموده و با تعريف پروژه‌های راهبردی در حوزه های "مديريت و ساختار"، "توليد و عمليات"،"بازاريابی و فروش"، "تحقيقات و توسعه" و "حوزه مالی" برای ارتقای خود برنامه‌ريزی نموده است.
این مجموعه در راستای کسب بهینه دانش و حفظ و حراست از آن در مرزهای سازمان، پیاده‌سازی مدیریت دانش را امری حیاتی برای فعالیت‌های خود دانسته و در این مسیر مشاوران توسعه آینده را به‌دلیل تجارب گوناگون آن در زمینه پیاده‌سازی مدیریت دانش به‌عنوان مشاور و مجری طرح انتخاب نموده است.