شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان


نیروگاه بندرعباس با توان توليد برق به ميزان  1280 مگاوات بر ساعت، در 12 كيلومتری غرب بندرعباس در ساحل و در نزديكی اسكله شهيد‌رجائی، مشرف به دهستان خونسرخ قرار دارد. طول محدوده نيروگاه 2000 متر است كه در شرق 150 و در غرب 1000 متر عرض دارد. نيروگاه بندرعباس از تاريخ 1/7/1371 تحت عنوان شركت مديريت توليد برق هرمزگان به ثبت رسيد  كه  اين شركت عهده‌دار بهره‌برداری تعمير و نگهداری از واحدهای توليد برق نيروگاه بندرعباس می‌باشد.